Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit

Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit. Toimittaneet Jaakko Olavi Antila, Esko M. Laine ja Juha Meriläinen. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 226. Helsinki, 2013 (Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy). 338 sivua. ISBN 978-952-5031-75-1, ISSN 0356-0759, ISSN-L 0356-0759. Hinta 30 euroa.

Miten voisi löytää tuoreita mutta koeteltuja tapoja lähestyä kristinuskon historiaa? Historiantutkimuksessa metodinen keskustelu on edennyt kuluneina vuosina vauhdikkaasti. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan kootusti ja laaja-alaisesti pohdittu, millaisia näköaloja keskustelusta avautuu nimenomaan kristinuskon historian tutkimiseen. Käsillä oleva teos on ensimmäinen suomenkielinen akateeminen oppikirja, joka tarttuu tähän haasteeseen.

Teoksessa suuri joukko eri alojen suomalaisia tutkijoita esittelee kirkkohistorian tutkimuksessa käytettyjä metodeja ja pohtii, millaisilla lähestymistavoilla voisi olla uutta annettavaa. Näkökulmien kirjo ulottuu yksilön arjesta globaaleihin ilmiöihin ja psykohistoriasta oikeushistoriaan. Kirjoittajat käsittelevät tiedon hankkimisen tapoja haastattelusta aina tietokonemallinnukseen. He pureutuvat erilaisten aineistojen analyysiin, oli sitten kyse vanhoista kirkkorakennuksista tai uutuuselokuvasta.
Teos on apuväline kirkkohistorian ja myös laajemmin teologian sekä historiatieteiden metodiopetukseen. Se on tietokirja, joka esittelee laajasti kristinuskon historian tutkimusta. Kirjaa voi käyttää itsenäisesti tai vuonna 2011 ilmestyneen Yleisen kirkkohistorian lähteet ja tutkimus -teoksen rinnalla.