Vuosikirja 2014

Kristityt, juutalaiset ja muslimit / Kristna, judar och muslimer. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja / Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift 2014 (104). Toim. Jaakko Olavi Antila & Piia Latvala. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2014. 229 s. ISBN 978-952-5031-82-9. ISSN 0356-0767. ISSN-L 0356-0767. Hinta 30 €.

Uusia näkökulmia kristittyjen, juutalaisten ja muslimien yhteiseen historiaan

Suomen kirkkohistoriallisen seuran (SKHS) 104. vuosikirja julkistettiin Helsingissä 19. tammikuuta 2015. Vuosikirjalla on nyt ensimmäistä kertaa erityisteema, ”Kristityt, juutalaiset ja muslimit”, joka läpäisee niin tutkimusartikkelit kuin monet katsaukset sekä kirja- ja kulttuuriarviot. Vuoden 2014 aikana kristittyjen, juutalaisten ja muslimien rinnakkainelo näytti monilla maailman kolkilla vaikealta. Siksikin on tärkeää tutkia kolmen uskonnon yhteisen historian kipupisteitä yhtä lailla kuin esimerkkejä rauhallisesta yhteiselämästä.

Vuosikirjan tutkimusartikkelit käsittelevät näiden kolmen uskonnon kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri vaiheissa. Dosentti André Swanström tarkastelee juutalaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan 1800-luvulla. Tuohon aikaan lainsäädäntö kielsi juutalaisia asettumasta pysyvästi Suomeen, mutta samalla valistuksen henki ja kiinnostus tieteisiin ja taiteisiin yhdistivät sivistyneistöä. Teologian maisteri Jakob Dahlbacka puolestaan selvittää kansakoulunopettaja, toimittaja ja valtiopäivämies Anders Svedbergin antikatolisia ajatuksia 1800-luvun Pohjanmaalla. Apulaisprofessori Raymond Lillevik kertoo kristinuskoon kääntyneen juutalaisen rabbin Rudolf Hermann Gurlandin vaiheista pappina ja lähetystyöntekijänä eri puolilla keisarillista Venäjää. Teologian tohtori Stefan Schröder esittelee juutalaisista luotuja mielikuvia keskiaikaisissa pyhiinvaelluskertomuksissa, ja dosentti Teuvo Laitila selvittää juutalaisten maailmanvalloitussuunnitelmista kertovan väärennetyn asiakirjakokoelman, Siionin viisaitten pöytäkirjojen, vaiheita ja vastaanottoa 1900-luvun Suomessa.

Teoksen julkistamisen yhteydessä juhlistettiin myös ajankohtaisia vuosipäiviä. Kahden SKHS:n kunniajäsenen ja aiemman esimiehen syntymästä on tammikuussa 2015 kulunut tasavuosikymmeniä. Professori Kyllikki Tiensuu täyttää 70 vuotta, ja professori Kauko Pirisen (1915–1999) syntymästä on kulunut sata vuotta. Osallistuessaan suomalais-venäläisiin, luterilais-ortodoksisiin oppikeskusteluihin professori Pirinen paneutui erityisesti rauhankysymykseen. Tähän teemaan liittyvät kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia esimerkiksi niissä luterilaisen kirkon työryhmissä, jotka ovat käsitelleet kirkon suhteita juutalaisuuteen ja islamiin. Myös näiden työryhmien toimintaan kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä esitellään uudessa vuosikirjassa.

Vuosikirjan tutkimusartikkelit

André Swanström, docent, Helsingfors Universitet, Åbo Akademi
Upplysta präster och döpta judar – Judisk samhällsintegration i Finland i början av 1800-talet

Jakob Dahlbacka, teol. mag., Åbo Akademi
Inklusion genom exklusion – Anders Svedbergs antikatolicism som exempel på kollektivt historiemedvetande

Raymond Lillevik, PhD, Det Teologiske Menighetsfakultetet, Oslo (MF-Norwegian School of Theology); associate professor, Høgskolen i Nesna (Nesna University College)
Religious Clashes, Conversion and Family Relations in Imperial Russia: The Life of Rabbi and Pastor Rudolf Hermann Gurland

Stefan Schröder, PhD, University of Helsinki
Greedy Murderers of Christ – Images of the Jews in Late Medieval Pilgrimage Accounts

Teuvo Laitila, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
”Juutalaisbolševikit” uskon ja isänmaan vihollisina – Siionin viisaitten pöytäkirjat ja niiden vastaanotto Suomessa

Vuosikirjan voit ostaa Tiedekirjasta