Gradupalkinto

Suomen kirkkohistoriallinen seura – Finska kyrkohistoriska samfundet on perustanut vuonna 2001 oman gradupalkinnon. Seura myöntää palkinnon erityisen ansiokkaasta kirkkohistorian alaan kuuluvasta pro gradu -työstä, ja se jaetaan vuosittain tammikuun 19. päivänä vietettävän vuosijuhlan yhteydessä. Kysymyksessä on veroton apuraha, jonka suuruudesta seura päättää kunakin vuonna erikseen.

Erityisen ansiokas pro gradu -työ on arvioitu vähintään arvosananalla 4 (tai magna cum laude approbatur), ja se täyttää kolme tai useampia seuraavista kriteereistä:
– tarjoaa merkittävää uutta tutkimustietoa
– perustuu johonkin aiemmin käyttämättömään arkistoon tai lähderyhmään – edustaa kokeilevaa ja innovatiivista tutkimusotetta
– osoittaa tekijän kykyä tehdä itsenäisiä johtopäätöksiä
– kuvastaa tekijän innostuneisuutta sekä on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu

Palkinnon ehdottajana toimii työn ohjaaja. Palkintoehdotuksen laajuudeksi riittää yksi liuska ja se voi perustua gradusta annettuihin lausuntoihin. Palkintoehdotuksessa tulee ottaa kantaa siihen, miten hyvin seuran esittämät kriteerit toteutuvat kyseisen työn kohdalla. Pyydämme liittämään palkintoehdotuksen mukaan  gradun (pdf-tiedostona tai tulosteena) sekä opiskelijan yhteystiedot.

Ehdotukset pyydetään lähettämään marraskuun 31. päivään mennessä paperisena (Suomen kirkkohistoriallinen seura, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto) tai sähköisesti (info[at]skhs.fi). Kuoreen/otsikkoon tunnus ”SKHS-GRADU”. Gradun tulee olla hyväksytty edellisen päättyneen lukuvuoden aikana. Lukuvuosi 1.9-31.8.

Palkinnon saajalla on mahdollisuus laatia Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjaan artikkeli opinnäytteensä pohjalta sekä esitellä tutkimustaan seuran Uuden tutkimuksen illassa.

Suomen kirkkohistoriallisen seuran gradupalkinnonsaajat:
19.1.2001  TM Juha Koivulahti (HY)
19.1.2002  TM Suvi Kyrö (HY)
20.1.2003 TM Juha Meriläinen (HY)
19.1.2004  TM Irina Karvonen (JoY)
19.1.2005  FM Hanna Kemppi (HY)
19.1.2006  Teol. yo. Jaakko Antila (HY)
19.1.2007  FM Juhana Heikonen (HY)
18.1.2008 TM Olli Viitaniemi (HY)
19.1.2009 TM Jussi Haavisto (HY)
19.1.2010  FM Inga Manzos (TY)
19.1.2011  FM Alla Porrasmaa (JY)
19.1.2012  TM Jaakko Mikkola (HY)   ja TM Anne-Mari Siistonen  (UEF)
19.1.2013  TM Liinamaria Halén (HY)
19.1.2014  TM Henrik Lampikoski (HY)
19.1.2015  FL, TM Markku Kuorilehto (HY)   ja  TM Olli Lampinen (HY)
19.1. 2016 FM Joonas Tammela (JY)
19.1.2017 TM Niklas Antonsson (ÅA)
19.1.2018 TM Sari Timonen (HY)
18.1.2019 TM Veera Lupunen (HY)
17.1.2020 TM Aleksi Nieminen (HY)
19.1.2022 TM Tiia Päivärinta (UEF)
19.1.2023 TM Saara-Maria Kajava (HY)
19.1.2024 TM Hanna Pöyry (UEF)

Klikkaamalla palkinnonsaajan nimeä näet perustiedot gradusta tai pääset lukemaan koko gradun.