Seuran organisaatio

Hallitus

Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimintaa johtaa puheenjohtaja sekä kahdeksasta jäsenestä koostuva hallitus.

Dos. André Swanström (puheenjohtaja)
Apulaisprof. Visa Immonen  (varapuheenjohtaja)
TT Milla Bergström
TT Minnamari Helaseppä
TT Hanna-Maija Ketola
Dos. Juha Meriläinen
TM, tohtorikoulutettava Sini Mikkola
Dos. Päivi Salmesvuori

 

Toimihenkilöt

TM Anna Ruokamo toimii hallituksen ja seuran sihteerinä. Sihteeri hoitaa seuran käytännön asioita ja häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa seuraan liittyvissä asioissa. Sähköposti: info[at]skhs.fi

TM Anniina Himberg työskentelee seuran rahastonhoitajana. Hän vastaa muun muassa laskuista ja palkkioista. Sähköposti: talous[at]skhs.fi

TT Milla Bergström on seuran kustannusjohtaja. Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa seuran julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa. Sähköposti: kustannus[at]skhs.fi

 

Julkaisuneuvosto

Julkaisuneuvosto tukee ja kehittää seuran julkaisutoimintaa. Julkaisuneuvosto on vapaamuotoinen ideointi- ja keskustelufoorumi, jonka seuran hallitus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Julkaisuneuvostoon kuuluvat seuran puolesta kustannusjohtaja, puheenjohtaja, sihteeri sekä vuosikirjan toimittajat. Julkaisuneuvostoon kutsutaan jäseniksi niin julkaisutoiminnan kuin kirkkohistorian eri aikakausien asiantuntijoita.

Julkaisuneuvosto 2017–2019
TT Milla Bergström (kustannusjohtaja, julkaisuneuvoston puheenjohtaja)
Dos. André Swanström (seuran puheenjohtaja)
TM Anna Ruokamo (sihteeri)
TT Piia Latvala (vuosikirjan vastaava toimittaja)
TM, tohtorikoulutettava Olli Lampinen-Enqvist (vuosikirjan toimittaja)
Dos. Ilkka Huhta
TT Hanna-Maija Ketola
Prof. (ma) Anu Lahtinen

 

Vuosikirjan toimituskunta

TT Piia Latvala on vuosikirjan vastaava toimittaja. Hän vastaa vuosikirjan valmistumisprosessista sekä vuosikirjassa julkaistavien vertaisarvioitujen artikkelien toimittamisesta. Sähköposti: piia.latvala[at]gmail.com.

TM, tohtorikoulutettava (HY) Olli Lampinen-Enqvist huolehtii yhteydenpidosta katsausten ja kulttuuriarvioiden kirjoittajiin sekä vastaa julkaistavien kirjoitusten toimittamisesta. Sähköposti: olli.lampinen[at]helsinki.fi.

 

Suomen kirkkohistoriallinen seura on jäsen

 

Seuran säännöt

Seuran säännöt