Seuran organisaatio

Hallitus

Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimintaa johtaa puheenjohtaja sekä kahdeksasta jäsenestä koostuva hallitus.

Dos. Juha Meriläinen (puheenjohtaja) 2017, 2018–2020, 2021–2023
TT Milla Bergström 2015–2016, 2017–2019, 2020–2022
Prof. Tuomas Heikkilä 2020–2022
Prof. Ilkka Huhta 2018–2020, 2021–2023
TT Petra Kuivala 2019–2021
TT Sini Mikkola 2017–2019, 2020–2022
Dos. Päivi Räisänen-Schröder 2021–2023
Dos. Elina Räsänen 2020–2022
TM Anni Suni 2019–2021

Toimihenkilöt

TT Antti Luoma toimii hallituksen ja seuran sihteerinä. Sihteeri hoitaa seuran käytännön asioita ja häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa seuraan liittyvissä asioissa. Sähköposti: info[at]skhs.fi

KT, TM, tohtorikoulutettava Kirsi Vikman työskentelee seuran rahastonhoitajana. Hän vastaa muun muassa laskuista ja palkkioista. Sähköposti: talous[at]skhs.fi

TM, tohtorikoulutettava Olli Lampinen-Enqvist on seuran kustannusjohtaja. Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa seuran julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa. Sähköposti: kustannus[at]skhs.fi

 

Julkaisuneuvosto

Julkaisuneuvosto tukee ja kehittää seuran julkaisutoimintaa. Julkaisuneuvosto on vapaamuotoinen ideointi- ja keskustelufoorumi, jonka seuran hallitus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Julkaisuneuvostoon kuuluvat seuran puolesta kustannusjohtaja, puheenjohtaja, sihteeri sekä vuosikirjan toimittajat. Julkaisuneuvostoon kutsutaan jäseniksi niin julkaisutoiminnan kuin kirkkohistorian eri aikakausien asiantuntijoita.

Julkaisuneuvosto 2020
TM, tohtorikoulutettava Olli Lampinen-Enqvist (julkaisuneuvoston puheenjohtaja)
Dos. Juha Meriläinen (seuran puheenjohtaja)
TT Antti Luoma (sihteeri)
TT Petra Kuivala (vuosikirjan vastaava toimittaja)
Prof. Seija Jalagin
Dos. Ville Jalovaara
TT Hanna-Maija Ketola
Prof. (ma) Anu Lahtinen
FT Reima Välimäki

Vuosikirjan toimituskunta

TT Petra Kuivala on vuosikirjan vastaava toimittaja. Hän vastaa vuosikirjan valmistumisprosessista sekä vuosikirjassa julkaistavien vertaisarvioitujen artikkelien toimittamisesta. Sähköposti: vuosikirja[at]skhs.fi

TM, tohtorikoulutettava Annaleena Sevillano huolehtii yhteydenpidosta katsausten ja kulttuuriarvioiden kirjoittajiin sekä vastaa julkaistavien kirjoitusten toimittamisesta. Sähköposti: vuosikirja[at]skhs.fi

 

Suomen kirkkohistoriallinen seura on jäsen

 

Seuran säännöt

Seuran säännöt