Seuran organisaatio

Hallitus

Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimintaa johtaa puheenjohtaja sekä kahdeksasta jäsenestä koostuva hallitus.

Dos. André Swanström (puheenjohtaja) 2011–2013, 2014–2016, 2017–2019
Apulaisprof. Visa Immonen  (varapuheenjohtaja) 2014–2016, 2017–2019
TM Katri Antin 2018–2020
TT Milla Bergström 2015–2016, 2017–2019
Dos. Ilkka Huhta 2018–2020
TM Petra Kuivala 2019–2021
Dos. Juha Meriläinen 2017, 2018–2020
TT Sini Mikkola 2017–2019
TM Anni Suni 2019–2021

Toimihenkilöt

TM Olli Saukko toimii hallituksen ja seuran sihteerinä. Sihteeri hoitaa seuran käytännön asioita ja häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa seuraan liittyvissä asioissa. Sähköposti: info[at]skhs.fi

TM Anniina Himberg työskentelee seuran rahastonhoitajana. Hän vastaa muun muassa laskuista ja palkkioista. Sähköposti: talous[at]skhs.fi

TM Anni Suni on seuran kustannusjohtaja. Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa seuran julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa. Sähköposti: kustannus[at]skhs.fi

 

Julkaisuneuvosto

Julkaisuneuvosto tukee ja kehittää seuran julkaisutoimintaa. Julkaisuneuvosto on vapaamuotoinen ideointi- ja keskustelufoorumi, jonka seuran hallitus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Julkaisuneuvostoon kuuluvat seuran puolesta kustannusjohtaja, puheenjohtaja, sihteeri sekä vuosikirjan toimittajat. Julkaisuneuvostoon kutsutaan jäseniksi niin julkaisutoiminnan kuin kirkkohistorian eri aikakausien asiantuntijoita.

Julkaisuneuvosto 2017–2019
TM Anni Suni (kustannusjohtaja, julkaisuneuvoston puheenjohtaja)
Dos. André Swanström (seuran puheenjohtaja)
TM Olli Saukko (sihteeri)
TT Sini Mikkola (vuosikirjan vastaava toimittaja)
TM, tohtorikoulutettava Olli Lampinen-Enqvist (vuosikirjan toimittaja)
Dos. Ilkka Huhta
TT Hanna-Maija Ketola
Prof. (ma) Anu Lahtinen

Vuosikirjan toimituskunta

TT Sini Mikkola on vuosikirjan vastaava toimittaja. Hän vastaa vuosikirjan valmistumisprosessista sekä vuosikirjassa julkaistavien vertaisarvioitujen artikkelien toimittamisesta. Sähköposti: vuosikirja[at]skhs.fi

TM, tohtorikoulutettava (HY) Olli Lampinen-Enqvist huolehtii yhteydenpidosta katsausten ja kulttuuriarvioiden kirjoittajiin sekä vastaa julkaistavien kirjoitusten toimittamisesta. Sähköposti: vuosikirja[at]skhs.fi

 

Suomen kirkkohistoriallinen seura on jäsen

 

Seuran säännöt

Seuran säännöt