Seuran organisaatio

Hallitus

Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimintaa johtaa puheenjohtaja sekä kahdeksasta jäsenestä koostuva hallitus.

Dos. André Swanström (puheenjohtaja) 2011–2013, 2014–2016, 2017–2019
Apulaisprof. Visa Immonen  (varapuheenjohtaja) 2014–2016, 2017–2019
Prof. Hannu Mustakallio (1986/2009) 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017
TT Milla Bergström 2015–2016, 2017–2019
TT Minnamari Helaseppä (2007/2009) 2010–2012, 2013–2015, 2016–2018
TT Hanna-Maija Ketola 2012–2015, 2016–2018
Dos. Juha Meriläinen 2017
TM, tohtorikoulutettava Sini Mikkola 2017–2019
Dos. Päivi Salmesvuori (2007/2009) 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017

 

Toimihenkilöt

TM Anna Ruokamo toimii hallituksen ja seuran sihteerinä. Sihteeri hoitaa seuran käytännön asioita ja häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa seuraan liittyvissä asioissa. Sähköposti: info[at]skhs.fi

TM Anniina Himberg työskentelee seuran rahastonhoitajana. Hän vastaa muun muassa laskuista ja palkkioista. Sähköposti: talous[at]skhs.fi

TM Katri Antin on seuran kustannusjohtaja. Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa seuran julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa. Sähköposti: kustannus[at]skhs.fi

 

Julkaisuneuvosto

Julkaisuneuvosto tukee ja kehittää seuran julkaisutoimintaa. Julkaisuneuvosto on vapaamuotoinen ideointi- ja keskustelufoorumi, jonka seuran hallitus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Julkaisuneuvostoon kuuluvat seuran puolesta kustannusjohtaja, puheenjohtaja, sihteeri sekä vuosikirjan toimittajat. Julkaisuneuvostoon kutsutaan jäseniksi niin julkaisutoiminnan kuin kirkkohistorian eri aikakausien asiantuntijoita.

Julkaisuneuvosto 2017–2019
TM Katri Antin (kustannusjohtaja, julkaisuneuvoston puheenjohtaja)
Dos. André Swanström (seuran puheenjohtaja)
TM Anna Ruokamo (sihteeri)
TT Piia Latvala (vuosikirjan vastaava toimittaja)
TM, tohtorikoulutettava Olli Lampinen-Enqvist (vuosikirjan toimittaja)
Dos. Ilkka Huhta
TT Hanna-Maija Ketola
Prof. (ma) Anu Lahtinen

 

Vuosikirjan toimituskunta

TT Piia Latvala on vuosikirjan vastaava toimittaja. Hän vastaa vuosikirjan valmistumisprosessista sekä vuosikirjassa julkaistavien vertaisarvioitujen artikkelien toimittamisesta. Sähköposti: vuosikirja[at]skhs.fi

TM, tohtorikoulutettava (HY) Olli Lampinen-Enqvist huolehtii yhteydenpidosta katsausten ja kulttuuriarvioiden kirjoittajiin sekä vastaa julkaistavien kirjoitusten toimittamisesta. Sähköposti: vuosikirja[at]skhs.fi

 

Suomen kirkkohistoriallinen seura on jäsen

 

Seuran säännöt

Seuran säännöt