Seuran organisaatio

Hallitus

Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimintaa johtaa puheenjohtaja sekä kahdeksasta jäsenestä koostuva hallitus.

Seuran hallitus
Dos. André Swanström (puheenjohtaja)
Dos. Visa Immonen  (varapuheenjohtaja)
TT Milla Bergström
TT Minnamari Helaseppä
TT Hanna-Maija Ketola
Prof. Hannu Mustakallio
Dos. Päivi Salmesvuori
Dos. Juha Meriläinen
TM Sini Mikkola

 

Toimihenkilöt

Hallituksen ja seuran sihteerinä toimii FM Sanna Supponen. Sihteeri hoitaa seuran käytännön asioita ja häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa seuraan liittyvissä asioissa.

Seuran kustannusjohtaja on TT Milla Bergström. Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa seuran julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa.

Seuran rahastonhoitajana työskentelee TM Anniina Himberg.

Seuran toimihenkilöiden yhteystiedot.


Julkaisuneuvosto

Julkaisuneuvosto tukee ja kehittää seuran julkaisutoimintaa. Julkaisuneuvosto on vapaamuotoinen ideointi- ja keskustelufoorumi, jonka seuran hallitus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Julkaisuneuvostoon kuuluvat seuran puolesta kustannusjohtaja, puheenjohtaja, sihteeri sekä vuosikirjan toimittajat. Julkaisuneuvostoon kutsutaan jäseniksi niin julkaisutoiminnan kuin kirkkohistorian eri aikakausien asiantuntijoita.

Julkaisuneuvosto 2017–2019
TT Milla Bergström (kustannusjohtaja, julkaisuneuvoston puheenjohtaja)
Dos. André Swanström (seuran puheenjohtaja)
FM Sanna Supponen (sihteeri)
TT Piia Latvala (vuosikirjan toimittaja)
TM Olli Lampinen-Enqvist (vuosikirjan toimittaja)
TT Hanna-Maija Ketola
Dos. Ilkka Huhta
Prof. (ma) Anu Lahtinen

Vuosikirjan toimituskunta

Seuran vuosikirjaaa toimittavat TT Piia Latvala sekä TM Olli Lampinen-Enqvist. Heihin voi olla yhteydessä kaikkiin vuosikirjaan liittyvissä asioissa. Ks. Vuosikirja.


Suomen kirkkohistoriallinen seura on jäsen

Seuran säännöt

Ks. Seuran säännöt