Digitoidut julkaisut nyt luettavissa

Suomen kirkkohistoriallinen seura sai Suomen tiedekustantajien liitolta apurahan vanhojen, loppuunmyytyjen teosten digitoimiseen. Ensimmäiset digitoidut teokset ovat nyt luettavissa täältä. Seura toivottaa hyviä ja oivaltavia lukuhetkiä näiden julkaisujen parissa!

Aune Jääskisen väitöskirja The Icon of the Virgin of Konevitsa (SKHST 85, 1971) on ainutlaatuinen lähdeteos Konevitsan Jumalanäiti-ikonista, joka sijaitsee Uuden Valamon luostarin kirkossa. Tutkimus avaa ikonin taustaa ja selvittää perusteellisesti sen ikonografisia vaikutteita. Jääskisen tutkimus osoittaa, että Konevitsan Jumalanäiti-ikonissa yhdistyvät bysanttilais-italialaisesta esikuvasta saadut vaikutteet sekä venäläinen kyyhkysikoni-kuvatyyppi. Suomen kirkkohistoriallinen seura päätti digitoida teoksen, sillä se on kansainväliselläkin tasolla harvinainen tutkimus Suomen historiallisesti merkittävimmästä ikonista.

Pentti Laasonen loppuunmyyty teos Johannes Gezelius vanhempi ja suomalainen täysortodoksia (SKHST 103, 1977) selvittää Turun piispana vaikuttaneen Johannes Gezelius vanhemman (1615–1690) työtä puhdasoppisen ja Raamattuun keskittyvän kirkon saavuttamiseksi. Tutkimus esittelee seikkaperäisesti Gezeliuksen toteuttamat kirkolliset uudistukset käytännön seurakuntaelämän alueella sekä osoittaa hänen vaikutuksensa niin yliopistomaailmaan kuin kansanopetuksen ja lukutaidon edistämiseen. Suomen kirkkohistoriallinen seura päätti digitoida teoksen, sillä se on erittäin kattava suomalaisen täysortodoksian esitys. Laasosen teosta pidetään sekä kirkko- että kirjahistoriallisesti tärkeänä ja se on toistuvasti käytössä kyseistä aikaa koskevassa tutkimuksessa.

Vuonna 2008 pidetystä Sisällissota ja kirkko -seminaarista alkunsa saanut ja Ilkka Huhdan toimittama teos Sisällissota 1918 ja kirkko (SKHST 212, 2009) esittelee kattavasti kirkon roolia vuoden 1918 sisällissodassa ja sen jälkimainingeissa. Artikkelit käsittelevät muun muassa kirkon suhtautumista suojeluskuntiin, sisällissodan raamatullisia tulkintoja sekä punavankileirien kasvatustyötä. Teos valottaa niin kirkon johdon ja pappispoliitikkojen kuin punaisten työläisnaisten ja -lasten käsityksiä ja kokemuksia sisällissodasta. Suomen kirkkohistoriallinen seura päätti teoksen sähköisestä julkaisemisesta perusteinaan sen ajankohtaisuus sisällissodan muistovuonna sekä saatavuuden edistäminen, sillä kirjan artikkeleita käytetään laajalti tutkimuksessa. Käytettävyyden lisäämiseksi artikkelit ovat saatavilla myös erillisinä tiedostoina.