Lisää digitointeja saatavilla

Suomen kirkkohistoriallinen seura sai Suomen tiedekustantajien liitolta apurahan vanhojen, loppuunmyytyjen teosten digitoimiseen. Ensimmäiset digitoidut teokset julkaistiin alkukesästä ja loputkin teokset ovat nyt luettavissa täältä. Seura toivottaa hyviä ja oivaltavia lukuhetkiä julkaisujen parissa!

Toim. 86

Eino Murtorinne: Risti hakaristin varjossa. Saksan ja Pohjoismaiden kirkkojen suhteet Kolmannen valtakunnan aikana 1933–1940. Helsinki, 1972. 330 s.

Murtorinteen loppuunmyyty teos antaa kattavan kuvan Saksan ja Pohjoismaiden kirkkojen suhteista. Tutkimus pyrkii selvittämään, miten Kolmannen valtakunnan tapahtumat ja käänteet vaikuttivat pohjoismaisten kirkkojen asenteisiin ja kirkkojenvälisiin suhteisiin. Saksan kirkkoa on pidetty Pohjoismaissa reformaation äitikirkkona ja Saksan poliittista tilannetta seurattiin Pohjolassa tiiviisti 1930-luvulla. Kansainvälistä kiinnostusta ja arvostusta herättänyt teos selvittää, miten pohjoismaisten kirkkojen suhtautuminen muuttui muun muassa Saksan kirkkotaistelun myötä.

Toim. 94

Eino Murtorinne: Veljeyttä viimeiseen saakka. Suomen ja Saksan kirkkojen suhteet toisen maailmansodan aikana 1940–44. Helsinki, 1975. 242 s.

Professori Eino Murtorinne jatkaa teoksessaan aiemmin aloitettua tutkimussarjaa pohjoismaisten kirkkojen suhteista Saksan kirkkoon Kolmannen valtakunnan aikana. Tutkimus pyrkii selvittämään, miten Suomen ja Saksan kirkkojen suhteet kehittyivät talvisotaa seuranneen välirauhan alkamisesta jatkosodan päättymiseen? Vaikka kirkot eivät suoraan vaikuttaneet poliittiseen päätöksentekoon, ne toimivat kulttuuripoliittisena yhteyskanavana ja mielipidevaikuttajina. Mitä tekemistä ”suomalais-saksalaisen aseveljeyden” -käsitteellä on kirkkojen suhteiden kanssa? Miten suhde Venäjään vaikutti väleihin Saksan kirkon kanssa? Muun muassa näihin kysymyksiin Murtorinteen teos pyrkii vastaamaan.