Uuden tutkimuksen ilta 6.2. ”Haminan konsistori ja kirkkoherrojen valinta 1700-luvun Vanhassa Suomessa”

Helmikuun Uuden tutkimuksen ilta 6.2. kello 17.15 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 312.

Tutkijatohtori, FT Antti Räihä (Jyväskylän yliopisto)

Haminan konsistori ja kirkkoherrojen valinta 1700-luvun Vanhassa Suomessa

Niin sanotun Vanhan Suomen eli Venäjään vuosien 1721 ja 1743 rauhoissa liitettyjen alueiden papistoa on tutkittu kenties seikkaperäisemmin kuin minkään muun Suomen osan papistoa. Siitä huolimatta viranhoitajien muutokset jäävät alueen paikallishistoriallisissa esityksissä lähinnä mainintojen tasolle, sillä esimerkiksi kirkkoherrojen valinta on tuotu esiin luonnollisena ja ongelmattomana tapahtumakulkuna. Vanhan Suomen pitäjien papiston virkanimitykset vaikuttavat kuitenkin kaikkea muuta kuin selviltä tai säännönmukaisilta.

Antti Räihä käsittelee esityksessään Haminan konsistorin toimintaa, kun sen alaisiin seurakuntiin valittiin uusia kirkkoherroja. Haminan konsistori nimitti ehdokkaat vaaliin, joiden kesken seurakuntalaiset äänestivät. Vaalin jälkeen konsistori laati esityksen virantäytöstä, jossa se asetti ehdokkaat mielestään parhaaseen järjestykseen. Meriittejä ja virkaikää painottaneiden normatiivisten määräysten ohessa myös muut seikat vaikuttivat merkittävästi konsistorin mielipiteeseen kunkin ehdokkaan nimitystä puoltavista ja sitä vastustavista tekijöistä.

Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista ja se on kaikille avoin.

Tervetuloa!