Vuosikirja 2013

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja / Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift 2013 (103). Toim. Jaakko Olavi Antila & Milla Bergström. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2013. 280 s. ISBN 978-952-5031-76-8. ISSN 0356-0767. ISSN-L 0356-0767. Hinta 30 €.

Uutta tutkimusta luterilaisuuden ja valtauskonnoista poikenneiden yhteisöjen historiasta

Suomen kirkkohistoriallisen seuran (SKHS) 103. vuosikirja julkistettiin Helsingissä 24. tammikuuta 2014. Vuosikirjan tutkimusartikkelit sijoittuvat kaikki 1800–1900-luvuille, ja aiheidensa puolesta ne liikkuvat joko luterilaisuuden tai valtauskonnoista poikenneiden hengellisten yhteisöjen liepeillä. Professori Lauri Thurén arvioi, missä määrin käännökset ja muokkaukset evankelisen liikkeen isän F. G. Hedbergin hymneistä ovat tavoittaneet Hedbergin alkuperäiset ajatukset, TM Kimmo Heinilä paneutuu luterilaisen konfirmaation tulkintaongelmiin 1950–1960-luvuilla, ja TM Kristel Engman selvittää Viron evankelis-luterilaisen kirkon rauhantyötä kylmän sodan aikana. TM Jelisei Heikkilä puolestaan analysoi vanhauskoisuudesta ortodoksisuuteen kääntyneen Vasyly Parfenovin oikeustapauksen yhteydessä esitettyjä tulkintoja vuonna 1874 uudistetusta Venäjän siviililaista. Tohtori Alastair Lockhart esittelee englantilaisen Panacea Societyn hengellisten kansanparannusmenetelmien suosion kasvua ja laskua Suomessa 1920–1970-luvuilla.

Kirkkoa koskevassa suomalaisessa keskustelussa lestadiolainen herätysliike ja erityisesti vanhoillislestadiolaisuus ovat olleet valokeilassa 2010-luvun ensi vuosina. Vuosikirja 2013 ei ole irrallaan tästä keskustelusta, sillä herätysliike saa osakseen paljon huomiota vuosikirjan katsauksissa ja kirja-arvioissa. Näissä osioissa näkyvät myös kristinuskon ylirajainen historia ja kristillisyyden painopisteen siirtyminen etelään ja itään. Esimerkiksi professori Risto Saarinen johdattaa kristillisyyteen Etelä-Koreassa, jonka Busanissa pidettiin viime syksynä Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous.

Suomen kirkkohistoriallisen seuran kunniajäsen, professori Eira Paunu kuoli toukokuussa 2013. Paunu kuului niihin vaikuttajiin, jotka raivasivat naisille tietä teologian ja historiantutkimuksen eturiviin. Paunu väitteli ensimmäisenä naisena teologian tohtoriksi vuonna 1952, ja hän oli myös ensimmäinen nainen SKHS:n kunniajäsenenä. Professori Paunun muistokirjoituksen on vuosikirjaan laatinut dosentti Kyllikki Tiensuu.

Vuosikirjan tutkimusartikkelit

Jelisei Heikkilä
Redefining the Legal and Canonical Role of the Old Believers Marriage in 19th Century Russia: A History of One Case

Lauri Thurén
F. G. Hedberg muokkaajien kourissa

Kimmo Heinilä
Luterilaisen konfirmaation tulkintaongelmat Luterilaisen maailmanliiton konfirmaatiotutkimusohjelmassa 1957–1963

Alastair Lockhart
Heterodox Healing and Alternative Religion in the 20th Century: An English Spiritual Healing Practice in Finland

Kristel Engman
Viron evankelis-luterilaisen kirkon rauhantyö kylmän sodan aikana

Vuosikirjan voit ostaa Tiedekirjasta.