Vuosijuhlatunnelmia ja gradupalkinto

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosijuhlaa vietettiin perjantaina 17.1.2020 Helsingissä, teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa. Juhlassa esiteltiin perinteiseen tapaan tuore vuosikirja sekä gradupalkinnon voittaja. Vuosijuhlaesitelmän piti kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä (kuvassa), ja esitelmää oli kuulemassa suuri joukko seuran jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Pyhän Henrikin muistopäivän aatonaattoon sopivasti esitelmän otsikkona oli ”Ikivanhaa ja ultrauutta. Piispa Henrik, Lalli ja kirkkohistorian uudet tuulet”.

Vuosikirjaa 2019 esittelivät kirjan toimittajat TT Sini Mikkola ja TM Olli Lampinen-Enqvist. Kirjan teemana oli tänä vuonna ”Tunteet, aistit ja uskonnollinen kokemus”, ”Emotioner, sinnen och religiös praktik”. Vuosijuhlaa johti tammikuun alussa SKHS:n puheenjohtajana aloittanut dos. Juha Meriläinen.

Gradupalkinto lukuvuodelta 2018–2019 annettiin Helsingin teologisessa tiedekunnassa kirkkohistoriaa pääaineenaan opiskelleelle Aleksi Niemiselle hänen työstään ”Thomas Becket: The Unsung National Saint of the English”. Nieminen palkittiin 500 euron rahapalkinnolla ja hän esitteli tilaisuudessa työnsä teemoja vuosijuhlayleisölle.

Gradupalkintolautakunta totesi lausunnossaan seuraavaa:

”Sekä työn lähdemateriaali että teema ovat vaativia, mikä osoittaa tekijän kunnianhimoa työtä kohtaan. Tekijä tuntee aiemman tutkimuskirjallisuuden ja keskiaikaisen kulttuuriympäristön erinomaisesti, ja hän kykenee punomaan niistä uskottavan, tieteellisesti korkeatasoisen argumentaation. Vaikka Thomas Becket on melko runsaasti tutkittu aihepiiri, Nieminen onnistuu silti löytämään selkeästi määritellyn puutteen aiemmasta tutkimuksesta, jonka hän työssään täyttää. Työn monipuolinen metodi ja ansiokas analyysi osoittavat tekijän taidon tutkijana. Työ on kirjoitettu englanniksi ja kieli on erittäin hyvää. Niemisen tutkimuksessa on paljon ansioita ja se on graduksi kypsä ja itsenäinen.”

Onnitelut palkinnon voittajalle!

Aleksi Niemisen työn ”Thomas Becket: The Unsung National Saint of the English” abstrakti on luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300508