Vuosikirja 2023 – Kristinusko ja nationalismi

Kristinusko ja nationalismi. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2023 (113). Toim. Petra Kuivala & Annaleena Sevillano. Helsinki, 2023. 211 sivua. ISBN 978-952-7455-03-6. ISSN 0356-0767.

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja tarkastelee kristinuskoa ja nationalismia. Vuosikirjan sisältämät tutkimusartikkelit kysyvät, miten kristinusko ja nationalismi ovat kietoutuneet yhteen suomalaisessa yhteiskunnassa, kulttuurissa ja kirkollisessa elämässä 1800-luvulta aina nykypäivään saakka. Artikkelit tarkastelevat autonomian ajan Suomea, antisemitismin suomalaista historiaa, ruotsinkielisen hiippakunnan syntyvaiheita sekä kristillistä nationalismia 2020-luvun Suomessa. Ne osoittavat, että uskonnon ja nationalismin rajapinnat ovat Suomessa kytkeytyneet tiiviisti eurooppalaiseen ja kansainväliseen liikehdintään.

Kirja sisältää artikkelit:

  • Kaarina Reenkola: Pappissäädyssä yhteiskunnallisten uudistusten äärellä. Torsten Thure Renvallin toimet kansakunnan vahvistamiseksi 1800-luvun Suomessa
  • Paavo Ahonen: Juutalaiskysymys ja antisemitismi autonomisen Suomen pappissäädyssä vuosina 1872 ja 1882
  • Gustav Björkstrand: Porvoon ruotsinkielisen hiippakunnan perustaminen Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon
  • Ilkka Koiranne, Tuomas Äystö, Jere Kyyrö, Talvikki Ahonen & Titus Hjelm: Kristillisestä valtiosta kulttuuriseen kristillisyyteen:Kristillinen nationalismi 2020-luvun Suomessa

Vuosikirjaa voi ostaa Tiedekirjasta. Hinta 30 euroa. SKHS:n jäsenille kirja toimitetaan tammi-helmikuun aikana.