Varastontyhjennysmyynti!

Suomen kirkkohistoriallinen seura järjestää varastontyhjennysmyynnin. Syys- ja lokakuun ajan valtaosa seuran julkaisemista kirjoista, pöytäkirjoista ja vuosikirjoista myydään –50 % hintaan!

Voit ostaa kirjojamme Tiedekirjan myymälästä (Snellmaninkatu 13, Helsinki) ja verkkokaupasta (www.tiedekirja.fi). Verkkokaupasta löydät helposti alennuskirjamme menemällä tarkennettuun hakuun, valitsemalla julkaisijaksi SKHS:n ja rastittamalla ”Vain alennuskirjat”.

Luettelo alennetuista kirjoista täällä.

Toimi nopeasti – alennettuja kirjoja on rajoitettu määrä!

Uuden tutkimuksen illat, syksy 2014

Tervetuloa syksyn 2014 Uuden tutkimuksen iltoihin! Esitelmöitsijät ja aiheet ovat:

ma 13.10. FT Marika Räsänen: Tuomas Akvinolaisen rauhaton ruumis myöhäiskeskiajan Etelä-Italiassa

ma 3.11. TM Henrik Lampikoski: Läntisen kirkon kaukainen mahdollisuus ja haaste: Yuan-dynastian Kiina lähetyskenttänä 1271–1370

ma 8.12. FM Juha Ruohonen: Ravattulan Ristimäen kirkko ja Suomen kirkollisen järjestäytymisen varhaisvaiheet

UTI:t järjestetään teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa (Vuorikatu 3, 5. krs) klo 17.15. Huomaa, että 3.11. järjestetään myös seuran sääntömääräinen syyskokous klo 16.00 alkaen.

Vuosikirja 2012

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja / Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift 2012 (102). Toim. Jaakko Olavi Antila & Milla Bergström. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2012. 260 s. ISBN 978-952-5031-70-6. ISSN 0356-0767. ISSN-L 0356-0767.

Baltian ja Pohjoismaiden uutta kirkkohistoriantutkimusta

Suomen kirkkohistoriallisen seuran 102. vuosikirja julkistettiin Helsingissä 18. tammikuuta 2013. Baltian kirkkohistoria on vahvasti esillä vuosikirjan tutkimusartikkeleissa. Erityisesti on huomattava, että vuosikirjassa on tällä kertaa mukana vironkielinen tutkimusartikkeli. Siinä dosentti Riho Saardin tutkimuskohteina ovat neuvostojärjestelmää vastustaneet ja virolaisia kansallisia symboleja puolustaneet Viron luterilaisen kirkon papit. Dosentti Darius Petkūnas taas jäljittää viimeisen kahden vuosisadan aikana Venäjän keisarilliseen luterilaiseen liturgiaan tehtyjä muutoksia ja niiden vastaanottoa erityisesti Liivinmaalla. Pohjoismaista tutkimuskenttää edustavat puolestaan dosentti Teuvo Laitila ja FM Christoffer Åhlman. Jälkimmäinen seuraa brittiläisen hartauskirjallisuuden kulkeutumista Linköpingin hiippakuntaan 1600–1700-luvuilla, ja Laitilan tarkastelun kohteina ovat Suomen juutalaisten käännyttämiset ja käännytysyritykset autonomian ajalla. Viron ohella artikkelien kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Suomen kirkkohistoriallinen seura on kutsunut vuosiksi 2011–2013 seitsemän kirjeenvaihtajajäsentä. Näiden ulkomailla asuvien kirkkohistorian tuntijoiden on määrä kirjoittaa vuosikirjan lukijoille asuinympäristönsä tapahtumista. Tässä vuosikirjassa saadaan jo ensimmäinen silmäys kirjeenvaihtajien toimintaan.

Vuosikirjassa on perinteiseen tapaan laaja valikoima kirja-arvioita. Kulttuuriarvioiden osio laajentuu tässä vuosikirjassa uudelle alueelle, kun mukana on TM Olli Viitaniemen arvio kirkkohistoriaa käsittelevästä lautapelistä. Ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä -osiossa on samaan teemaan liittyen Viitaniemen kirjoitus lautapeleistä historiakäsitysten ilmentäjinä ja muokkaajina.

Vuosikirja on omistettu Helsingin yliopiston kirkkohistorian professorille Jouko Taloselle, joka viettää 60-vuotispäiväänsä huhtikuussa 2013. Hän on ollut 1980-luvulta lähtien yhtäjaksoisesti vuosikirjan aktiivisimpia avustajia. Vuosikirjassa 2012 julkaistaan vuodet 1973–2012 kattava professori Talosen tieteellinen bibliografia.

Vuosikirjan tutkimusartikkelit

Christoffer Åhlman
Import, samlande och översättning – Förekomsten av brittisk andaktslitteratur på originalspråk i Linköpings stift under 1600- och 1700-talet

Teuvo Laitila
Lähimmäisenrakkautta, juutalaisvastaisuutta, antisemitismiä? Suomen juutalaisten käännyttäminen autonomian ajalla

Darius Petkūnas
Russian Imperial Lutheran Liturgy since the Publication of the 1832 Agenda

Riho Saard
Aktiivsetest režiimivastastest Eesti luterliku kiriku kontekstis 1970. ja 1980. aastatel

Vuosikirjan voit ostaa Tiedekirjasta.

Vuosikirja 2013

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja / Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift 2013 (103). Toim. Jaakko Olavi Antila & Milla Bergström. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2013. 280 s. ISBN 978-952-5031-76-8. ISSN 0356-0767. ISSN-L 0356-0767. Hinta 30 €.

Uutta tutkimusta luterilaisuuden ja valtauskonnoista poikenneiden yhteisöjen historiasta

Suomen kirkkohistoriallisen seuran (SKHS) 103. vuosikirja julkistettiin Helsingissä 24. tammikuuta 2014. Vuosikirjan tutkimusartikkelit sijoittuvat kaikki 1800–1900-luvuille, ja aiheidensa puolesta ne liikkuvat joko luterilaisuuden tai valtauskonnoista poikenneiden hengellisten yhteisöjen liepeillä. Professori Lauri Thurén arvioi, missä määrin käännökset ja muokkaukset evankelisen liikkeen isän F. G. Hedbergin hymneistä ovat tavoittaneet Hedbergin alkuperäiset ajatukset, TM Kimmo Heinilä paneutuu luterilaisen konfirmaation tulkintaongelmiin 1950–1960-luvuilla, ja TM Kristel Engman selvittää Viron evankelis-luterilaisen kirkon rauhantyötä kylmän sodan aikana. TM Jelisei Heikkilä puolestaan analysoi vanhauskoisuudesta ortodoksisuuteen kääntyneen Vasyly Parfenovin oikeustapauksen yhteydessä esitettyjä tulkintoja vuonna 1874 uudistetusta Venäjän siviililaista. Tohtori Alastair Lockhart esittelee englantilaisen Panacea Societyn hengellisten kansanparannusmenetelmien suosion kasvua ja laskua Suomessa 1920–1970-luvuilla.

Kirkkoa koskevassa suomalaisessa keskustelussa lestadiolainen herätysliike ja erityisesti vanhoillislestadiolaisuus ovat olleet valokeilassa 2010-luvun ensi vuosina. Vuosikirja 2013 ei ole irrallaan tästä keskustelusta, sillä herätysliike saa osakseen paljon huomiota vuosikirjan katsauksissa ja kirja-arvioissa. Näissä osioissa näkyvät myös kristinuskon ylirajainen historia ja kristillisyyden painopisteen siirtyminen etelään ja itään. Esimerkiksi professori Risto Saarinen johdattaa kristillisyyteen Etelä-Koreassa, jonka Busanissa pidettiin viime syksynä Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous.

Suomen kirkkohistoriallisen seuran kunniajäsen, professori Eira Paunu kuoli toukokuussa 2013. Paunu kuului niihin vaikuttajiin, jotka raivasivat naisille tietä teologian ja historiantutkimuksen eturiviin. Paunu väitteli ensimmäisenä naisena teologian tohtoriksi vuonna 1952, ja hän oli myös ensimmäinen nainen SKHS:n kunniajäsenenä. Professori Paunun muistokirjoituksen on vuosikirjaan laatinut dosentti Kyllikki Tiensuu.

Vuosikirjan tutkimusartikkelit

Jelisei Heikkilä
Redefining the Legal and Canonical Role of the Old Believers Marriage in 19th Century Russia: A History of One Case

Lauri Thurén
F. G. Hedberg muokkaajien kourissa

Kimmo Heinilä
Luterilaisen konfirmaation tulkintaongelmat Luterilaisen maailmanliiton konfirmaatiotutkimusohjelmassa 1957–1963

Alastair Lockhart
Heterodox Healing and Alternative Religion in the 20th Century: An English Spiritual Healing Practice in Finland

Kristel Engman
Viron evankelis-luterilaisen kirkon rauhantyö kylmän sodan aikana

Vuosikirjan voit ostaa Tiedekirjasta.

Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit

Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit. Toimittaneet Jaakko Olavi Antila, Esko M. Laine ja Juha Meriläinen. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 226. Helsinki, 2013 (Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy). 338 sivua. ISBN 978-952-5031-75-1, ISSN 0356-0759, ISSN-L 0356-0759. Hinta 30 euroa. Jatka lukemista