Call for Contributions: The Reformation 500 years

The Yearbook of the Finnish Society of Church History 2016

The Reformation: 500 Years

The year 2017 marks the 500th anniversary of the Reformation. The Finnish Society of Church History is now calling for writers to contribute to the yearbook of 2016. The theme of the yearbook is Reformation and its impact, and we invite discussion of the theme from various perspectives. How and why did the Reformation begin and what were its consequences? How did the upheavals of the 16th century affect the Catholic Church? Recent scholarship has entertained the concept of the ‘long Reformation’, but what does that mean? How gendered is the historiography of the Reformation; what was the role of women in what has been largely labeled as a men’s project? In what ways has the Reformation been interpreted by posterity?

The Yearbook of the FSCH is a traditional journal of church history published since 1919. It contains peer-reviewed articles, overviews of contemporary issues, and reviews. The yearbook’s release date is 19th of January 2017, the Society’s annual festival and the feast of Saint Henry (Henricus). The publication of the book thus opens the jubilee year of the Reformation.

We welcome scholarly articles (max. 65.000 characters including spaces), surveys and reports (max. 10.000 characters including spaces) as well as book, film, exhibition and other culture reviews (max. 6.000 characters including spaces). You may attach images (e.g. photographs or tables) to the articles, surveys and reports. We accept submissions in Finnish, Swedish and English. If you wish to write in another language, please contact the editors.

Please send an abstract of your proposed article to the editor-in-chief Piia Latvala (piia.latvala @ gmail.com) by 30th September, 2015. The abstract should explain what is new about the article, whether it be the source material, method or perspective. Everyone who has submitted a proposal will be informed of the result by the end of October. The deadline for the accepted articles is 15th April, 2016, after which they go through a referee process.

If you wish to submit a survey, a report or a review, please contact Olli Lampinen-Enqvist (olli.lampinen @ helsinki.fi) as soon as possible but by the end of 2015 at the latest.

Kirjoittajakutsu: Reformaatio 500 vuotta -teemavuosikirja

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2016

Reformaatio 500 vuotta

Vuonna 2017 vietetään reformaation 500-vuotisjuhlavuotta. Suomen kirkkohistoriallinen seura kutsuu nyt kirjoittajia vuoden 2016 teemavuosikirjaansa. Vuosikirjassa käsitellään reformaatiota ja sen vaikutushistoriaa eri näkökulmista. Mistä ja miksi reformaatio alkoi ja mitä seurauksia sillä on ollut? Mitä katolisessa kirkossa tapahtui 1500-luvun mullistusten jälkeen? Historiantutkimuksessa on alettu puhua pitkästä reformaatiosta, mutta mitä se tarkoittaa? Kuinka sukupuolittunut reformaation historiakuva on ja mikä rooli naisilla oli miesten projektiksi leimautuneissa kirkon uudistusvaatimuksissa? Miten jälkipolvet ovat tulkinneet reformaation perintöä?

Seuran vuosikirja on perinteikäs kirkkohistorian alan aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1911 lähtien. Se sisältää vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin pureutuvia kirjoituksia sekä arvosteluja. Vuosittain ilmestyvä teos julkistetaan seuran vuosijuhlassa Pyhän Henrikin päivänä 19. tammikuuta. Näin reformaatiota käsittelevä teemavuosikirja ilmestyy juhlavuoden alkajaisiksi.

Vuoden 2016 teemavuosikirjaan ovat tervetulleita tieteelliset artikkelit (maksimissaan 65 000 merkkiä välilyönteineen), kirjoitukset ja katsaukset (maks. 10 000 merkkiä välilyönteineen) sekä esimerkiksi kirja-, elokuva- ja näyttelyarvostelut (maks. 6 000 merkkiä välilyönteineen). Tutkimusartikkeleihin, kirjoituksiin ja katsauksiin voi liittyä kuvia ja muuta graafista materiaalia. Artikkelin tai katsauksen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Muilla kielillä laadituista artikkeleista voi neuvotella toimittajien kanssa.

Abstrakti suunnitellusta artikkelista lähetetään sähköpostitse vuosikirjan vastaavalle toimittajalle Piia Latvalalle, piia.latvala @ gmail.com, 30.9.2015 mennessä. Abstraktista käy ilmi artikkelin aihe ja mikä artikkelissa olisi uutta, esimerkiksi siinä käytetty lähdeaineisto, tutkimusmenetelmä tai näkökulma. Kaikille ehdotuksen lähettäneille ilmoitetaan lokakuun loppuun mennessä tuloksesta. Hyväksyttyjen artikkeleiden tulee olla vuosikirjan toimituksessa viimeistään 15.4.2016, minkä jälkeen ne käyvät läpi referee-menettelyn.

Jos tarjoat katsausta tai arvostelua, olethan yhteydessä Olli Lampinen-Enqvistiin, olli.lampinen @ helsinki.fi, mahdollisimman pian mutta viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä.

 

 

 

Huhtikuun Uuden tutkimuksen ilta 13.4.

Huhtikuun Uuden tutkimuksen ilta järjestetään maanantaina 13.4. kello 17.15 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa (Vuorikatu 3, 5B kerros). Tohtorikoulutettava Jelisei Heikkilä esitelmöi aiheesta:

Avioerokäytäntöjen kirkko-oikeudelliset uudistukset Venäjän ortodoksisen kirkon 1917–1918 kirkolliskokouksessa

Tultaessa 1900-luvulle Venäjän avioliittolaki oli eurooppalaisiin maihin verrattuna hyvin tiukka. Laillisesti valtio tunnusti vain virallisten uskonnollisten yhteisöjen avioliitot. Avioeroa ennen vuoden 1918 vallankumousta oli hyvin vaikeaa saada. Valtio hyväksyi avioeron vain niissä tapauksissa, joissa Pyhä synodi oli niitä puoltanut. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että esimerkiksi vuonna 1913 Venäjän keisarikunnassa 98,5 miljoonaa ortodoksia kohden haettiin 3 791 valtion hyväksymää avioeroa (0,038%). Uskonnonvapausuudistus 17. huhtikuuta vuonna 1905 uudisti myös avioliittolakia: eri uskonnollisten tunnustusten väliset avioliitot sallittiin, jonka seurauksena alkoi laaja keskustelu siviiliavioliiton käyttöönotosta.

Erilaiset suunnitelmat ja näkemykset avioeroprosessien reformoimisesta jatkuivat aina vuoteen 1916 saakka, kunnes ne lopulta siirtyivät vuosien 1917–1918 kirkolliskokouksen päätettäväksi. Vuosien 1917–1918 Venäjän ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksen kirkko-oikeusjaostossa laajaa keskustelua aiheutti hyväksyttävät määritelmät avioerosyistä. Kokouksen akateemikot – piispat, juristit, Pyhän synodin yliprokuraattori ja suurin osa papistosta olivat avioerosyiden määritelmien laajentamisen kannalla. Samalla he kannattivat myös avioeroprosessin osittaista siirtämistä maalliseen tuomioistuimeen. Kokoukseen osallistuneet maaseutuedustajat, sekä maaseudulla toiminut papisto olivat sen sijaan uudistusten jyrkkiä vastustajia.

Venäjän keskustoimeenpanokomitea ja kansanneuvoston komissaarit säätivät 16. joulukuuta 1917 uudistetun lain koskien avioeroa ja siviiliavioliittoa. Uudistetussa laissa ei osoitettu mahdollisiin avioerosyihin, riitti että kaksi osapuolta päättivät erota. Tämä loi suuren ristiriidan vallinneeseen käytäntöön, jossa avioliittoa pidettiin kirkollisena toimituksena, sakramenttina joka on ortodoksisen kirkon mysteerio.

Kirkko ei ehtinyt käydä loppuun aloittamaansa kirkko-oikeudellista keskustelua tulevasta avioeromallista, vaan se oli pakotettu käsittelemään valtion uutta avioerolakia. Vuosien 1917–1918 kirkolliskokousta valmisteleva aika näkyi muun muassa piispojen, sekä eri kirkollisten tahojen keskusteluna kirkollisissa ja maallisissa lehdistöissä. Niissä esitettiin useita näkemyksiä ja malleja, kuinka vanhentunutta avioero -ja avioliittolakia tulisi uudistaa. Itse vuosien 1917–1918 kirkolliskokouksessa pyrittiin käytännössä ratkaisemaan edellä mainitut ongelmat ja löytämään uusia kirkollisen avioelämän malleja uudessa uskonnottomassa yhteiskunnassa.

Kirkollinen avioliittoinstituutio joka oli koko 1800- ja 1900-luvun alun oikeuslaitoksen suojelema tuhoutui vallankumouksen myötä. Avioerokäytännön uudistamisella oli kuitenkin paradoksaalinen tavoite Venäjällä – säilyttää kristillisen perheen yhtenäisyys

Kutsu esitelmöimään

Hyvä kirkkohistorian asiantuntija,

oletko halukas kertomaan tutkimusaiheestasi asiasta kiinnostuneelle yleisölle? Suomen kirkkohistoriallinen seura etsii nyt esitelmöitsijöitä syksyn 2015 Uuden tutkimuksen iltoihin.

SKHS:n Uuden tutkimuksen illat järjestetään loka-huhtikuussa joka kuukauden ensimmäinen maanantai kello 17.15. pääsääntöisesti Helsingin yliopistolla. Luennot koskevat uusinta kirkkohistorian saran tutkimusta niin Suomesta kuin maailmalta: viimeaikaiset aiheet ovat vaihdelleet Helsinki Mission 130-vuotisesta historiasta (maaliskuu 2015)Yuan-dynastian Kiinaan vuosina 1271–1370 kohdistuneeseen lähetystyöhön (marraskuu 2014). Ohjelmaan kuuluu noin 45 min esitelmä, jonka jälkeen varataan aikaa keskustelulle. Kuulijakunta koostuu niin SKHS:n jäsenistä kuin myös muista aiheesta kiinnostuneista.

Syksyllä 2015 järjestetään kaksi Uuden tutkimuksen iltaa (marras ja joulukuussa), koska lokakuun illan korvaa 25.9. pidettävä Kirkkohistorian päivä. Puhujaksi voivat tulla niin kokeneet esitelmän pitäjät kuin tuoreet tekijätkin. Voit ilmaista kiinnostuksesi tulemaan puhujaksi lähettämällä sähköpostia seuran sihteeri Sanna Supposelle 8.4. mennessä.

Lisätietoja:

SKHS sihteeri Sanna Supponen

info[at]skhs.fi

Maaliskuun Uuden tutkimuksen ilta 9.3.

Maaliskuun Uuden tutkimuksen ilta järjestetään 9.3.2015 kello 17.15 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa (Vuorikatu 3, 5B kerros). Dosentti Ville Jalovaara esitelmöi aiheesta:

Kirkon diakoniatyöstä helsinkiläiseksi sosiaalialan järjestöksi – HelsinkiMission 130 vuotta

HelsinkiMissio, vuoteen 2004 Helsingin Kaupunkilähetys, on vaikuttanut Helsingin kaduilla 130 vuotta. Jouluna 1883 Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungin köyhimmässä ja huonomaineisimmassa kaupunginosassa Punavuoressa avattiin kaupunkilähetyksen ensimmäinen lähetysmaja, jossa diakonissa Cecilia Blomqvist yritti pienen vapaaehtoisjoukon kanssa auttaa kaupungin hädänalaisia. Tuosta alkoi Helsingin Kaupunkilähetyksen monivaiheinen Suomen ja sen pääkaupungin kohtalonvuosiin kiinteästi kytkeytyvä historia. Tänä päivänä HelsinkiMissio tunnetaan laajasta vapaaehtoistyöstään ja suurista keskustelua herättäneistä vanhusten yksinäisyyteen ja lapsiperheiden hyvinvointiin tarttuneista julkisuuskampanjoistaan.

Aiemmin Kekkosen ja kirkon suhteita tutkimuksissaan tarkastellut dosentti Ville Jalovaara kertoo kirkkohistoriallisen seuran uuden tutkimuksen illassa Kirjapajalta maaliskuussa ilmestyvästä HelsinkiMission historiastaan. Jalovaara pohtii alustuksessaan erityisesti HelsinkiMission 130 vuoden ajan jatkuvasti muutoksen tilassa ollutta suhdetta luterilaiseen kirkkoon. Helsingin Kaupunkilähetys aloitti toimintansa Helsingissä kirkon diakoniatyönä ja tänä päivänä se määrittelee itsensä sosiaalialan järjestöksi, jonka suhde kirkkoon on jopa hieman jännitteinen.

Ennen uuden tutkimuksen iltaa pidetään Seuran sääntömääräinen kevätkokous kello 16.00.

 

Pyhä istuin, Puola ja Itä-Galitsian puolalais–ukrainalaiset jännitteet

Milla Bergström Pyhä istuin, Puola ja Itä-Galitsian puolalais–ukrainalaiset jännitteet 1921–1931. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 230. Helsinki, 2015. 357 sivua. ISBN 978-952-5031-80-5. Hinta 25 €.

Pyha_istuin_Puola

Ensimmäisen maailmansodan lopputuloksena oli Eurooppa, joka sulki sisäänsä varjoja entisistä imperiumeista, niiden raunioista muodostettuja uusia valtioita sekä monia kohtaloonsa ja asemaansa tyytymättömiä vähemmistöjä. Yksi uusista valtioista oli Puola, missä helmikuussa 1922 paaviksi valittu Pius XI oli vastikään toiminut Pyhän istuimen diplomaattisena lähettiläänä.

Valtauskonnoltaan roomalaiskatolisen Puolan rajat sulkivat sisäänsä Itä-Galitsian kolme miljoona ukrainalaista. Heidän vastahakoisuutensa tunnustaa Puolan ylivalta Itä-Galitsiassa ja puolalaisten pyrkimykset painostaa heitä Puolalle uskollisiksi kansalaisiksi johtivat 1920- ja 1930-luvuilla jatkuviin jännitteisiin, jotka heijastuivat myös uskonnolliselle kentälle.

Milla Bergström analysoi tutkimuksessaan Pyhää istuinta ohjanneita periaatteita Pius XI:n paaviuskauden aikaisissa puolalais–ukrainalaisten jännitteiden synnyttämissä ongelmatapauksissa. Tutkimus antaa perusteellisen kuvan Pyhän istuimen päätöksentekoon vaikuttaneista periaatteista, toimintatavoista ja paavillisen diplomatian arkipäivästä Puolan jännittyneessä tilanteessa.

Teoksen voi hankkia Tiedekirjasta. Lue kirja-arvio täältä.

Milla Bergström The Holy See, Poland and the Polish-Ukrainian Tensions in Eastern Galicia, 1921–1931. Summary.

Kevään 2015 Uuden tutkimuksen illat

Tervetuloa kevään 2015 Uuden tutkimuksen iltoihin! Esitelmöitsijät ja aiheet ovat:

ma 2.2.  prof. Christian Krötzl: suomalaisten pyhiinvaelluksista keskiajalla

ma 9.3.  dos. Ville Jalovaara: Kirkon diakoniatyöstä helsinkiläiseksi sosiaalialan järjestöksi – HelsinkiMission 130 vuotta

ma 13.4. tohtorikoulutettava Jelisei Heikkilä: Avioerokäytäntöjen kirkko-oikeudelliset uudistukset Venäjän ortodoksisen kirkon 1917–1918 kirkolliskokouksessa

UTI:t järjestetään teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa (Vuorikatu 3, 5. krs) klo 17.15. Huomaa, että 9.3. järjestetään myös seuran sääntömääräinen kevätkokous klo 16.00 alkaen.

Vuosikirja 2014

Kristityt, juutalaiset ja muslimit / Kristna, judar och muslimer. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja / Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift 2014 (104). Toim. Jaakko Olavi Antila & Piia Latvala. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2014. 229 s. ISBN 978-952-5031-82-9. ISSN 0356-0767. ISSN-L 0356-0767. Hinta 30 €.

Uusia näkökulmia kristittyjen, juutalaisten ja muslimien yhteiseen historiaan

Suomen kirkkohistoriallisen seuran (SKHS) 104. vuosikirja julkistettiin Helsingissä 19. tammikuuta 2015. Vuosikirjalla on nyt ensimmäistä kertaa erityisteema, ”Kristityt, juutalaiset ja muslimit”, joka läpäisee niin tutkimusartikkelit kuin monet katsaukset sekä kirja- ja kulttuuriarviot. Vuoden 2014 aikana kristittyjen, juutalaisten ja muslimien rinnakkainelo näytti monilla maailman kolkilla vaikealta. Siksikin on tärkeää tutkia kolmen uskonnon yhteisen historian kipupisteitä yhtä lailla kuin esimerkkejä rauhallisesta yhteiselämästä.

Vuosikirjan tutkimusartikkelit käsittelevät näiden kolmen uskonnon kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri vaiheissa. Dosentti André Swanström tarkastelee juutalaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan 1800-luvulla. Tuohon aikaan lainsäädäntö kielsi juutalaisia asettumasta pysyvästi Suomeen, mutta samalla valistuksen henki ja kiinnostus tieteisiin ja taiteisiin yhdistivät sivistyneistöä. Teologian maisteri Jakob Dahlbacka puolestaan selvittää kansakoulunopettaja, toimittaja ja valtiopäivämies Anders Svedbergin antikatolisia ajatuksia 1800-luvun Pohjanmaalla. Apulaisprofessori Raymond Lillevik kertoo kristinuskoon kääntyneen juutalaisen rabbin Rudolf Hermann Gurlandin vaiheista pappina ja lähetystyöntekijänä eri puolilla keisarillista Venäjää. Teologian tohtori Stefan Schröder esittelee juutalaisista luotuja mielikuvia keskiaikaisissa pyhiinvaelluskertomuksissa, ja dosentti Teuvo Laitila selvittää juutalaisten maailmanvalloitussuunnitelmista kertovan väärennetyn asiakirjakokoelman, Siionin viisaitten pöytäkirjojen, vaiheita ja vastaanottoa 1900-luvun Suomessa.

Teoksen julkistamisen yhteydessä juhlistettiin myös ajankohtaisia vuosipäiviä. Kahden SKHS:n kunniajäsenen ja aiemman esimiehen syntymästä on tammikuussa 2015 kulunut tasavuosikymmeniä. Professori Kyllikki Tiensuu täyttää 70 vuotta, ja professori Kauko Pirisen (1915–1999) syntymästä on kulunut sata vuotta. Osallistuessaan suomalais-venäläisiin, luterilais-ortodoksisiin oppikeskusteluihin professori Pirinen paneutui erityisesti rauhankysymykseen. Tähän teemaan liittyvät kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia esimerkiksi niissä luterilaisen kirkon työryhmissä, jotka ovat käsitelleet kirkon suhteita juutalaisuuteen ja islamiin. Myös näiden työryhmien toimintaan kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä esitellään uudessa vuosikirjassa.

Vuosikirjan tutkimusartikkelit

André Swanström, docent, Helsingfors Universitet, Åbo Akademi
Upplysta präster och döpta judar – Judisk samhällsintegration i Finland i början av 1800-talet

Jakob Dahlbacka, teol. mag., Åbo Akademi
Inklusion genom exklusion – Anders Svedbergs antikatolicism som exempel på kollektivt historiemedvetande

Raymond Lillevik, PhD, Det Teologiske Menighetsfakultetet, Oslo (MF-Norwegian School of Theology); associate professor, Høgskolen i Nesna (Nesna University College)
Religious Clashes, Conversion and Family Relations in Imperial Russia: The Life of Rabbi and Pastor Rudolf Hermann Gurland

Stefan Schröder, PhD, University of Helsinki
Greedy Murderers of Christ – Images of the Jews in Late Medieval Pilgrimage Accounts

Teuvo Laitila, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
”Juutalaisbolševikit” uskon ja isänmaan vihollisina – Siionin viisaitten pöytäkirjat ja niiden vastaanotto Suomessa

Vuosikirjan voit ostaa Tiedekirjasta

19.1. Vuosijuhla ja vuosikirjan julkistustilaisuus

Vuosijuhla järjestetään Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, 5. krs., Sali 505), Helsingissä maanantaina 19.1.2015 klo 17.15 alkaen.
Tilaisuus alkaa seuran vuosikirjan 2014 julkistamisella ja kahvitilaisuudella. Vuosikirjan ovat toimittaneet TT Jaakko Olavi Antila ja TT Piia Latvala. Juhla jatkuu vuosijuhlaesitelmällä ja seuran vuosittaisen gradupalkinnon julkistamisella. Vuosijuhlaesitelmän pitää TT Jaakko Ripatti aiheesta Viipurin hiippakunta, sota ja siirtoseurakunnat 1939–1949.

Lämpimästi tervetuloa!

Suurmiehistä rahvaannaisiin

Suurmiehistä rahvaannaisiin. Yksilö ja yhteisö kristinuskon historiassaToim. Hanna-Maija Ketola, Juha Meriläinen, Sini Mikkola & Päivi Salmesvuori. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 229. Helsinki, 2014. ISBN 978-952-5031-79-9. Hinta 25 euroa.

Suurmiehista_Kansi_Netti

Teoksen kannen kuvassa pyhä Geneviève (n. 433–n. 502) on Pariisin läheisellä kedolla lammaspaimenessa. Pariisin uskottiin pelastuneen Attilan joukkojen käsistä Genevièven pitkien rukousten ansiosta. Renessanssin aikana ja 1600-luvulla hänestä rakennettiin kuva vaatimattomana maalaistyttönä, jota esimerkiksi 1600-luvulla perustettu katolinen järjestö Laupeuden tyttäret piti esikuvanaan.

Yksilöt nostetaan usein jalustalle ja heitä käytetään edistämään erilaisia ideologioita. Suurmiehistä rahvaannaisiin. Yksilö ja yhteisö kristinuskon historiassa on kokoelma artikkeleita, jotka pohtivat yksilötutkimuksen teemoja ja lähestymistapoja kristinuskon historian tutkimuksessa.

Lisäksi kirjassa käydään keskustelua, millaisia asioita on otettava huomioon yksilöitä jäljittäessä ja miten yhteisön merkitys näyttäytyy yksilöhistoriallisesti painottuneessa aiheessa. Kirjan artikkelit ovat tapauskertomuksia keskiajalta 1900-luvulle. Teos sopii sekä oppikirjaksi että kaikille kristinuskon historiasta kiinnostuneille.

Teos sisältää seuraavat artikkelit:

  • Keiden historia ansaitsee tulla muistetuksi? (Päivi Salmesvuori)
  • Uskonnon ja kirkon mies Martti Simojoki (Juha Seppo)
  • J. W. Elonheimo, profeetta vai häirikkö? Totuus ja tarinallisuus historiantutkijan haasteena (Juha Meriläinen)
  • Suunnannäyttäjä ja sivustakatsoja. Martin Lutherin kertomus yksilön ja yhteisön suhteen kuvaajana (Sini Mikkola)
  • Onko kilvoituksella käsikirjoitusta? Mikrohistoriallinen tutkimusretki opettajatar Selma Hypénin kirjeenvaihtoon ja hengellisyyden jäsentymisen malleihin 1800-luvun lopun Suomessa (Olli Viitaniemi)
  • Yksilö osana instituutiota. Heiluttaako koira häntää vai häntä koiraa? (Hanna-Maija Ketola)
  • Maalaistytöstä uskonnollisen eliitin jäseneksi Rahvaan nainen ja laupeudentyön ihanteet 1600-luvun lopun Ranskassa (Rose-Marie Peake)
  • Välähdyksiä kadonneesta elämästä. Yksilön uskonnolliset valinnan- ja toiminnan mahdollisuudet uuden ajan alun Saksassa (Päivi Räisänen-Schröder)
  • Kan inthet sacrament efterlåtas. Seurakunnallisen kontrollin vaikutus tilattomien yksilöllistymiseen Ahvenanmaalla 1640‒1950-luvuilla (Paavo Alaja)
  • Muurin takana. Yksilö birgittalaisluostarissa myöhäiskeskiajalla (Leena Enqvist)
  • Herkkinä kasvun vuosinani kannoin huolta autuudestani. Suomalaissyntyisten herrnhutilaisten 1700-luvun hengelliset autobiografiat (Lebensläufe) kirkkohistoriallisena tutkimuskohteen (Esko M. Laine)
  • Yksilö ja lukemisen historia 1700-luvulla (Minna Ahokas)
  • Kenen tarina kerrotaan ja miten? (Jenni Krapu)

 Teoksen voi hankkia Tiedekirjasta.