Vuosikirja

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja on perinteikäs kirkkohistorian alan aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1912. Se sisältää vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin pureutuvia kirjoituksia ja katsauksia sekä tutkimuskirjallisuutta ja kulttuuria koskevia arvosteluja. Kunkin vuoden vuosikirja julkistetaan seuraavan vuoden alussa, Pyhän Henrikin päivänä 19. tammikuuta.

Jäsenmaksunsa maksaneet seuran vuosijäsenet saavat kirjan jäsenetuna, ja vuosikirjoja voi ostaa TiedekirjastaVuosikirja on luettavissa myös elektronisena julkaisuna Elektrassa. Elektran aineistoa voi käyttää monissa yleisissä kirjastoissa sekä useimpien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen paikallisverkoissa.

Seuran vuosikirja on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.


TERVETULOA KIRJOITTAJAKSI!

Vuosikirjan toimitus ottaa vastaan tieteellisten tutkimusartikkelien käsikirjoituksia, ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä ja tieteenalan tapahtumia käsitteleviä katsauksia ja keskustelukirjoituksia sekä tutkimuskirjallisuutta ja kulttuuria koskevia arvioita.

Tutkimusartikkelit

Julkaisuehdotus ja tutkimusartikkelin käsikirjoitus tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 16. maaliskuuta vuosikirjan vastaavalle toimittajalle Petra Kuivalalle vuosikirja(at)skhs.fi. Otsikkokenttään tulee kirjoittaa ”Artikkelit”.

Julkaisuehdotuksessa kerrotaan kaikkien artikkelin tekijöiden nimet, mahdolliset akateemiset oppiarvot ja yhteystiedot sekä tieto siitä, kuka toimii julkaisuehdotuksen yhteyshenkilönä. 

Käsikirjoitus on laadittava seuran tyylillisten ja muodollisten ohjeiden mukaisesti. Käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon eikä se saa olla samaan aikaan ehdolla julkaistavaksi muilla julkaisufoorumeilla. Katso täältä ohjeet vuosikirjan artikkelin kirjoittajalle.

Vuosikirjan vastaava toimittaja käsittelee tutkimusartikkelin julkaisuehdotukset, arvioi artikkelien käsikirjoitusten sopivuuden vuosikirjaan ja päättää vertaisarviointiprosessien käynnistämisestä. Hän ilmoittaa julkaisuehdotuksen yhteyshenkilölle  30 päivän kuluessa julkaisuehdotuksen saapumisesta tiedon ehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.

Vuosikirjan tutkimusartikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin, joten vuosikirjan vastaava toimittaja poistaa käsikirjoituksesta tekijän henkilöllisyystiedot ennen käsikirjoituksen lähettämistä vertaisarviointiin. Katso vuosikirjan vertaisarvioinnissa noudatettavat periaatteet täältä.

Vastaava toimittaja tekee vertaisarvioinnin perusteella päätöksen artikkelin julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä. Artikkelin kirjoittajan edellytetään ottavan huomioon sekä vertaisarvioinnissa esille tulleet että vastaavan toimittajan esittämät näkökohdat muokatessaan lopullista käsikirjoitustaan.

 

Katsaukset ja keskustelut

Vuosikirjassa julkaistavat katsaukset ja keskustelut koskettavat jotakin kirkkohistorian tutkimuksen teemaa. Ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä ja tieteenalan tapahtumia käsittelevät katsaukset ja keskustelukirjoitukset käsitellään toimituksen sisäisesti ja ne julkaistaan ilman vertaisarviointia.

Katsaukset ja keskustelukirjoitukset tulee laatia seuran ohjeita noudattaen. Katso ohjeet täältä. 

Vuosikirjan toimitus pidättää oikeuden muokata, esimerkiksi tiivistää, kirjoitusta.

Kyseisen vuoden vuosikirjaan tarkoitetut kirjoitukset tulee lähettää viimeistään 31. elokuuta sähköpostitse vuosikirjan toimittajalle Annaleena Sevillanolle vuosikirja(at)skhs.fi. Otsikkokenttään tulee kirjoittaa ”Katsaukset”.

 

Tutkimuskirjallisuutta ja kulttuuria koskevat arvostelut

Jos haluat arvioida tutkimuksen tai kirkkohistoriaan liittyvän taiteellisen teoksen, esimerkiksi elokuvan tai näyttelyn, ota yhteyttä vuosikirjan toimitukseen vuosikirja(at)skhs.fi. Otsikkokenttään tulee kirjoittaa ”Kirja-arviot” tai ”Kulttuuriarviot”.

Arvostelut tulee laatia ohjeita noudattaen. Katso ohjeet täältä.

Kyseisen vuoden vuosikirjaan tarkoitetut arvostelut tulee lähettää viimeistään 31. elokuuta sähköpostitse vuosikirjan toimittajalle Annaleena Sevillanolle vuosikirja(at)skhs.fi.

Seura ei pääsääntöisesti korvaa arvioitavia teoksia, vaan toimitus tiedustelee kustantajalta/levittäjältä/näyttelyn järjestältä ilmaista arvostelukappaletta tai sisäänpääsyä. Seura korvaa ainoastaan erittäin painavista syistä arvioitavan teoksen. Tiedustelut vuosikirja(at)skhs.fi.


TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT:

Suomen kirkkohistoriallinen seura / Vuosikirja
PL 4 (Vuorikatu 3, 2. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Vastaava toimittaja Petra Kuivala vuosikirja(at)skhs.fi.


UUSIMMAT VUOSIKIRJAT

Vuosikirja 2021/Årsskirt – Kriisit kristinuskon historiassa

 

Vuosikirja 2020/Årsskrit – Valta ja vastarinta

Vuosikirja/Årsskrit 2019 – Tunteet, aistit, uskonnollinen kokemus

Vuosikirja/Årsskrift 2018 – Vapaaehtoisuus ja osallisuus

Vuosikirja/Årsskrift 2017 – Sota ja pakolaisuus

Vuosikirja/Årsskrift 2016 – Reformaatio 500 vuotta

Tiedot muista vuosikirjoistamme löytyvät julkaisuluettelostamme.