Vuosikirja

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja on perinteikäs kirkkohistorian alan aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1912. Se sisältää vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin pureutuvia kirjoituksia ja katsauksia sekä tutkimuskirjallisuutta ja kulttuuria koskevia arvosteluja. Kunkin vuoden vuosikirja julkistetaan seuraavan vuoden alussa, Pyhän Henrikin päivänä 19. tammikuuta.

Jäsenmaksunsa maksaneet seuran vuosijäsenet saavat kirjan jäsenetuna, ja vuosikirjoja voi ostaa TiedekirjastaVuosikirja on luettavissa myös elektronisena julkaisuna Elektrassa. Elektran aineistoa voi käyttää monissa yleisissä kirjastoissa sekä useimpien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen paikallisverkoissa.


TERVETULOA KIRJOITTAJAKSI!
Vuosikirjan toimitus ottaa vastaan tieteellisten tutkimusartikkelien käsikirjoituksia, ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä ja tieteenalan tapahtumia käsitteleviä katsauksia ja keskustelukirjoituksia sekä tutkimuskirjallisuutta ja kulttuuria koskevia arvioita.

Tutkimusartikkelit
Julkaisuehdotus ja tutkimusartikkelin käsikirjoitus tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 30. maaliskuuta vuosikirjan vastaavalle toimittajalle Piia Latvalalle piia.latvala(at)gmail.com.

Julkaisuehdotuksessa kerrotaan kaikkien artikkelin tekijöiden nimet, mahdolliset akateemiset oppiarvot ja yhteystiedot sekä tieto siitä, kuka toimii julkaisuehdotuksen yhteyshenkilönä. 

Käsikirjoitus on laadittava seuran tyylillisten ja muodollisten ohjeiden mukaisesti. Käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon eikä se saa olla samaan aikaan ehdolla julkaistavaksi muilla julkaisufoorumeilla. Katso täältä ohjeet vuosikirjan artikkelin kirjoittajalle.

Vuosikirjan vastaava toimittaja käsittelee tutkimusartikkelin julkaisuehdotukset, arvioi artikkelien käsikirjoitusten sopivuuden vuosikirjaan ja päättää vertaisarviointiprosessien käynnistämisestä. Hän ilmoittaa julkaisuehdotuksen yhteyshenkilölle  30 päivän kuluessa julkaisuehdotuksen saapumisesta tiedon ehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.

Vuosikirjan tutkimusartikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin, joten vuosikirjan vastaava toimittaja poistaa käsikirjoituksesta tekijän henkilöllisyystiedot ennen käsikirjoituksen lähettämistä vertaisarviointiin. Katso vuosikirjan vertaisarvioinnissa noudatettavat periaatteet täältä.

Vastaava toimittaja tekee vertaisarvioinnin perusteella päätöksen artikkelin julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä. Artikkelin kirjoittajan edellytetään ottavan huomioon sekä vertaisarvioinnissa esille tulleet että vastaavan toimittajan esittämät näkökohdat muokatessaan lopullista käsikirjoitustaan.

Katsaukset ja keskustelut
Vuosikirjassa julkaistavat katsaukset ja keskustelut koskettavat jotakin kirkkohistorian tutkimuksen teemaa. Ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä ja tieteenalan tapahtumia käsittelevät katsaukset ja keskustelukirjoitukset käsitellään toimituksen sisäisesti ja ne julkaistaan ilman vertaisarviointia.

Katsaukset ja keskustelukirjoitukset tulee laatia seuran ohjeita noudattaen. Katso ohjeet täältä. 

Vuosikirjan toimitus pidättää oikeuden muokata, esimerkiksi tiivistää, kirjoitusta.

Kyseisen vuoden vuosikirjaan tarkoitetut kirjoitukset tulee lähettää viimeistään 31. elokuuta sähköpostitse toimittaja, TM Olli-Lampinen-Enqvistille olli.lampinen(at)helsinki.fi.

Tutkimuskirjallisuutta ja kulttuuria koskevat arvostelut
Jos haluat arvioida tutkimuksen tai kirkkohistoriaan liittyvän taiteellisen teoksen, esimerkiksi elokuvan tai näyttelyn, o
ta yhteyttä vuosikirjan toimitukseen olli.lampinen(at)helsinki.fi

Seura ei pääsääntöisesti korvaa arvioitavia teoksia, vaan toimitus tiedustelee kustantajalta/levittäjältä/näyttelyn järjestältä ilmaista arvostelukappaletta tai sisäänpääsyä. Seura korvaa ainoastaan erittäin painavista syistä arvioitavan teoksen. Päätöksen tekee toimittaja.

Arvostelut tulee laatia ohjeita noudattaen. Katso ohjeet täältä.

Kyseisen vuoden vuosikirjaan tarkoitetut arvostelut tulee lähettää viimeistään 31. elokuuta sähköpostitse olli.lampinen(at)helsinki.fi.

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT:
Suomen kirkkohistoriallinen seura / Vuosikirja
PL 4 (Vuorikatu 3, 2. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Vastaava toimittaja Piia Latvala piia.latvala(at)gmail.com

UUSIMMAT VUOSIKIRJAT

Vuosikirja/Årsskrift 2016 – Reformaatio 500 vuotta

Vuosikirja/Årsskrift 2015


Vuosikirja/Årskrift 2014

vuosik14
Tiedot muista vuosikirjoistamme löytyvät julkaisuluettelostamme.