Hakuilmoitus: SKHS hakee sihteeriä

HAKUILMOITUS

Suomen kirkkohistoriallinen seura (SKHS) hakee sihteeriä. Sihteeri toimii seuran toiminnanjohtajana ja samalla hallituksen sihteerinä. Tehtävä on sivutoiminen.

SKHS on yksi vanhimmista tieteellisistä seuroista ja ainoa kirkkohistoriaan keskittynyt tieteellinen seura Suomessa. Seuran toiminta kohdistuu tieteelliseen julkaisutyöhön ja kirkkohistorian uusimpia tutkimustuloksia esittelevään toimintaan. Seura julkaisee vuosittain 1–3 tieteellistä monografiaa sekä vuosikirjan. Seura on sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan että Suomen tiedekustantajien liiton jäsen.

Sihteerin tehtäviin kuuluvat hallituksen kokousten valmistelu ja pöytäkirjojen laatiminen sekä jäsenkirjanpidosta ja muusta yleisestä hallinnosta huolehtiminen. Lisäksi sihteeri vastaa seuran viestinnästä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta sekä pääosin seuran tapahtumien käytännön järjestelyistä. Sihteeri toimii tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajan, kustannusjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa.

Työskentely SKHS:n sihteerinä tarjoaa mahdollisuuden tutustua tieteellisen seuran toimintaan, verkostoitua teologisen tiedekunnan ja muiden tieteellisten seurojen piirissä, perehtyä ajankohtaisiin kirkkohistoriallisiin teemoihin ja työskennellä itsenäisesti ja luovasti osana pientä dynaamista yhteisöä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää työskentelyä Helsingissä. Tehtävästä maksetaan vuosittain 2000 euron palkkio.

Edellytämme:
Viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä
Sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn ja seuran toiminnan kehittämiseen
Hyvää organisointikykyä ja kokemusta aikataulutetusta työstä 

Toivomme:
Kirkkohistoriallista yleissivistystä
Intoa ja kykyä kehittää seuran markkinointia ja viestintää yhdessä muiden toimihenkilöiden ja hallituksen kanssa

Vapaamuotoiset hakemukset (hakemus + ansioluettelo) pyydämme toimittamaan 29.5.2020 mennessä osoitteeseen info[at]skhs.fi.

 

Haastattelut pidetään torstaina 4.6.2020 klo 17–19 välillä etäyhteydellä Microsoft Teamsin kautta.

Lisätietoja antaa seuran sihteeri Olli Saukko (info[at]skhs.fi).

Työ alkaa sovitusti elokuun 2020 aikana.