Kirjoittajakutsu vuosikirjaan 2023: Kristinusko ja nationalismi

Kirjoittajakutsu, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja:

Kutsumme tutkijoita kirjoittamaan Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjaan artikkeleita aiheesta kristinusko ja nationalismi.

Vuosikirjan teema kysyy, miten kristinusko ja nationalismi ovat kietoutuneet yhteen eri aikakausilla ja erilaisissa poliittisissa, yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Millaisia seurauksia kristinuskon ja nationalismin kohtaamisella on ollut? Millaista historiantutkimusta nationalismin ja kristinuskon suhteesta on tuotettu?

Tarkastelun kohteena voivat olla niin kristillinen oppi ja ajatukset kuin kristilliset instituutiot, ryhmät ja yksilötkin. Tarkastelu voi rajautua Suomeen tai käsittää laajempia eurooppalaisia ja globaaleja näkökulmia. Olemme kiinnostuneita sekä pitkästä historiallisesta perspektiivistä että viimeaikaisesta kehityksestä. Olemme erityisen kiinnostuneita teemoista, lähteistä ja lähestymistavoista, jotka muuttavat, täydentävät ja haastavat vallitsevaa ymmärrystämme kristinuskon ja nationalismin toiminnallisesta ja diskursiivisesta suhteesta.

Lähetä abstrakti suunnittelemastasi artikkelista sähköpostitse (vuosikirja [at] skhs.fi) 31.10.2022 mennessä. Abstraktista tulee käydä ilmi artikkelin aihe ja sen keskeinen uusi anti tutkimukselle: esimerkiksi lähdeaineisto, tutkimusmenetelmä tai näkökulma. Ehdotuksen lähettäneille ilmoitetaan marraskuun puoliväliin mennessä toimituksen tekemän esivalinnan tuloksesta. Valittujen artikkelikäsikirjoitusten tulee olla vuosikirjan toimituksessa 13.3.2023 mennessä, minkä jälkeen ne käyvät läpi vertaisarviointimenettelyn. Tekstin voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Vuosikirjassa julkaistaan lisäksi katsauksia, kirja-arvioita ja erilaisia kulttuuriarvioita, joiden on oltava toimituksessa 31.8.2023 mennessä. Sovithan teksteistä toimituksen kanssa ennalta.

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja on perinteikäs kirkkohistorian alan aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1911 lähtien. Kirjan tutkimusartikkelit käyvät läpi TSV:n vertaisarviointitunnuksen vaatimusten mukaisen arvioinnin. Vuosittain ilmestyvä teos julkistetaan seuran vuosijuhlassa tammikuussa Pyhän Henrikin päivänä.

Yhteystiedot:
Petra Kuivala, vastaava toimittaja, artikkelit
Annaleena Sevillano, katsaukset ja kirja-arviot
Sähköposti: vuosikirja[at]skhs.fi


Call for Papers: Yearbook of the Finnish Society of Church History

We are calling for contributions on the topic Christianity and Nationalism.
The focus of the Yearbook 2023 is the intersections of Christianity and nationalism in diverse political, social, and cultural contexts and across times. We are looking for articles that discuss both the histories and historiographies that have emerged from the entanglement of Christian and nationalistic thought and action.

The articles may discuss topics such as Christian teaching and thought as well as the agencies of religious institutions, groups, and individuals. They may focus on Finland or draw on broader European and global perspectives. Our attention spans from sweeping histories to contemporary development. In particular, we are looking for topics, sources, and approaches that revise, complement, or challenge the existing literature and knowledge on the functional and discursive ties of Christianity and nationalism.

Please send an abstract of your proposed article via email (vuosikirja [at] skhs.fi) by October 31, 2022. The proposal should include the topic of the article and justify its originality or novelty. The results of the selection process will be communicated to the authors in mid-November. The complete manuscript must be submitted by March 13, 2023, after which it is processed through a double-blind peer-review. We welcome articles in English, Swedish and Finnish.

We also publish surveys, reports, and reviews of scholarly books and related art and culture, which must be submitted by August 31, 2023. Please contact the editors beforehand for further details and to arrange for review copies.

The Yearbook of the FSCH is a traditional journal of church history published since 1919. Its articles go through a peer review process in accordance with the criteria of the Federation of Finnish Learned Societies. The yearbook’s release date is January 19, the Society’s annual festival and the feast of Saint Henry (Henricus).

Contact:
Petra Kuivala, editor-in-chief, articles
Annaleena Sevillano, editor, reviews and reports
Email: vuosikirja[at]skhs.fi