Vuosijuhlaa vietettiin 19.1.2023

SKHSn vuosijuhlaa Pyhän Henrikin muistopäivänä, 19.1.2023 perinteisin menoin. Tieteiden talolla ja etäyhteyksin juhlaan osallistui yhteensä 40 henkilöä.

Juhlassa muistettiin seuran kunniajäseniksi keväällä 2022 kutsuttuja professori Markus Hiekkasta ja professori Jouko Talosta sekä hallituksen pitkäaikaisesta työskentelystä pois siirtynyttä Milla Bergströmiä.

Seuran gradupalkinto luovutettiin Saara-Maria Kajavalle hänen tutkielmastaan ”Kuinka pyhimyksiä tehdään? Nuoria maallikoita koskevat kanonisaatiohankkeet katolisessa kirkossa Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen.” Gradu on hyväksytty Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa maaliskuussa 2022. Kajava esitteli vuosijuhlassa gradunsa keskeiset tutkimustulokset.

Vuosikirja ”Uskonto ja arjen historia” julkaistiin Vuosijuhlassa. Artikkeliteoksen toimittajat Petra Kuivala ja Annaleena Sevillano esittelivät teoksen sisältöä juhlaväelle. Niin ikään vuosijuhlassa juhlistettiin SKS:n verkkojulkaisua Suomen kirkon papisto 1800-1920, jonka taustoja professori Hannu Mustakallio valotti puheenvuorossaan.

Vuosijuhlaesitelmän piti professori Päivi Salmesvuori aiheesta ”Matti Kurikka (1863–1915) ja uskonto”. Esitelmässään Salmesuori pohti toimittaja ja työnväenaktivisti Matti Kurikan suhdetta kirkko-instituutioon. Salmesuori on ollut mukana Matti Kurikkaa koskevassa tutkimushankkeessa, josta SKS on julkaissut teoksen ”Lannistumaton — Matti Kurikan haaveet ja haaksirikot kolmella mantereella”. Teos on luettavissa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/346697