Eletty reformaatio

Eletty reformaatio. Protestanttisen uskonnollisuuden muotoja uuden ajan alun Euroopassa. Toim. Sini Mikkola & Päivi Räisänen-Schröder. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 243. Helsinki, 2023. 260 sivua. ISBN 978-952-7455-02-9.

Eletyn uskonnon tutkimus on viime vuosikymmeninä avannut hedelmällisiä näkökulmia eritoten maallikoiden uskonnollisuuden tutkimukseen. Käsillä oleva artikkelikokoelma on ensimmäinen suomenkielinen teos, joka soveltaa eletyn uskonnon lähestymistapaa erityisesti protestanttisiin reformaatioihin. Samalla se liittyy yleisempään metodologiseen keskusteluun eletyn uskonnon käsitteestä ja tutkimuksesta. Teos tuo esiin kristinuskon historiallisen monimuotoisuuden sekä virallisen ja epävirallisen uskonnonharjoituksen tiiviin yhteenkietoutumisen uuden ajan alussa.

Kirja kokoaa yhteen eri teologian ja historia-alojen tutkijoiden analyysejä 1500–1600-luvun eletystä uskonnosta Saksassa, Suomessa ja Englannissa. Kirjoittajat hyödyntävät eletyn uskonnon konseptia kukin oman alansa näkökulmasta ja testaavat sen toimivuutta eri historiallisissa konteksteissa ja erilaisilla lähdeaineistoilla, joita ovat esimerkiksi opilliset ja hartauskirjoitukset, ruumissaarnat, kirkkohallinnon dokumentit, kirjeet ja päiväkirjat sekä kirkkotaide. Tuloksena on rikas panoraama uuden ajan alun protestanttiseen uskonelämään, jossa maallikkojen eletty uskonto nivoutui monin tavoin viralliseen perinteeseen ja teologiaan.

Teos on suunnattu kaikille kristinuskon ja arjen historiasta kiinnostuneille. Se sopii myös yliopistolliseksi oppikirjaksi.

Teoksen voi ostaa Tiedekirjasta. Hinta 30 euroa.

Sisällysluettelo:

 1.  Johdanto: Eletty reformaatio – mitä se on ja miten sitä voi tutkia?
  Päivi Räisänen-Schröder & Sini Mikkola
 2.  Tunteet, eletty teologia ja reformaatio: Elämäntavan tulkintamalli
  ymmärtämisen apuna
  Karin Kallas-Põder ja Risto Saarinen
 3.  Suutari ja saarnamies Paul Glockin (k. 1585) eletty uskonto
  Päivi Räisänen-Schröder
 4.  ”Rukoillen lähestyn Teidän Majesteettianne”: Eletty uskonto
  Wittenbergin yliopiston opiskelijoiden kirjeissä kuningas Kustaa Vaasalle
  1530–1539
  Sari Timonen
 5.  Kirjeet, kohtaamiset ja kokemukset teologian tukena: Eletyn teologian
  näkökulma Martin Lutherin ja saksalaisen ritarikunnan
  vuorovaikutukseen
  Tapio Leinonen
 6.  Äitinsä kohdusta valittu: Maallikkoreformaattori Katharina
  Schütz Zellin uskonnollisen identiteetin rakentaminen ja arkipäivän
  uskonnollisuus
  Sini Mikkola
 7.  Sisarukset, eletty uskonto ja valta 1600-luvun Englannissa
  Sara Ala-Hynnilä
 8.  Papinrouvien arjen hengellisyys ruumissaarnojen elämäkerroissa
  1600-luvun jälkipuolen Suomessa
  Miia Kuha
 9.  Rahvaan tavat ja yhdenmukaisuuden ihanne: Luterilainen ortodoksia
  ja paikallinen tapa eletyn uskonnon muovaajina Kemissä
  myöhäiskaroliinisena aikana
  Esko M. Laine
 10.  Pyhämaan uhrikirkon kuoriaidan maalaukset vuodelta 1667:
  Varhaismoderni ikonografia eletyn uskonnon visuaalisena
  ilmentymänä
  Hanna Pirinen