Viron kirkkohistoriallinen seura 25 vuotta

Teksti ja kuvat: Mikko Ketola

Tarton yliopistossa järjestettiin 14.10.2022 juhlaseminaari Viron kirkkohistoriallisen seuran 25-vuotisen taipaleen kunniaksi. Teemaksi oli valittu kirkkohistoriallisen tutkimuksen historia Virossa ja sen naapurimaissa Latviassa ja Suomessa. Tarton yliopiston kirkkohistorian professori Riho Altnurme puhui virolaisen kirkkohistorian tekijöistä, Latvian yliopiston kirkkohistorian professori Valdis Teraudkalns puolestaan Latvian kirkkohistorian merkkimiehistä ja allekirjoittanut viimeisen sadan vuoden jaksosta suomalaisen kirkkohistoriantutkimuksen kentällä. Nivoin esitykseeni myös Suomen kirkkohistoriallisen seuran tärkeän roolin tutkimuksen edistäjänä ja julkaisijana.

Riho Altnurme

Valdis Teraudkalns

Näiden kolmen esityksen jälkeen seurasi vielä paneelikeskustelu, jossa puhuttiin erityisesti siitä, mitkä seikat erottavat ja yhdistävät yleistä historiantutkimusta ja kirkkohistoriaa. Sen osanottajina olivat alan ammattilaiset Lea Kõiv, Andres Andresen, Riho Saard ja Toomas Schvak.

Paneelissa keskustelivat Lea Kõiv, Andres Andresen, Riho Saard ja Toomas Schvak.

Seminaarin yhteydessä julkaistiin Viron teologisen aikakauskirjan, Usuteaduslik Ajakirin erikoisnumero ”Eesti Kirikuloo Selts 25”. Sen ovat toimittaneet Toomas Schvak ja Toivo Pilli. Se sisältää muun muassa virolaisen sisarseuramme historiaa kartoittavan Riho Altnurmen ja Priit Rohtmetsin artikkelin ”Eesti Kirikuloo Selts 1997–2022”. Itse kirjoitin numeroon artikkelin “Baltic German Church Life in Tallinn during the Second World War”

Toivo Pilli kädessään Usuteaduslik Ajakirin erikoisnumero.

 

Ennen juhlaseminaaria vierailimme hieman pienemmällä joukolla Raadin hautausmaalla tervehtimässä edesmenneitä kirkkohistorioitsijoita. Pääkohde oli Viron ensimmäisen itsenäisyyden aikaisen Tarton kirkkohistorian professorin Olaf Sildin hauta. Se on merkittävä siksi, että hänen hautansa sijainti selvisi vasta aivan äskettäin. Sild kuoli 1944. Muut tärkeät kohteet olivat Marju Lepajõen, Pille Valkin ja Urmas Pettin haudat, kaikki 2000-luvulla kuolleita. Pysähdyimme myös Jakob Hurtin, 1907 kuolleen kansanrunouden kerääjän ja papin haudalla.

Hautausmaakierroksella olivat vasemmalta Toivo Pilli, Marina Viia, Jaan Bärenson, Priit Rohtmets, Madis Maasing, Riho Altnurme ja Kristian Luhamets.

Viron kirkkohistoriallinen seura perustettiin 1997, ja silloin hyväksytyn peruskirjan laati inkeriläissyntyinen maisteri Toivo Pilli. Seuran ensimmäiseksi esimieheksi valittiin silloinen maisteri Riho Altnurme, joka piti kirkkohistorian kursseja sekä Tarton yliopistossa että Tallinnan teologisessa instituutissa. Toivo Pilli toimii nykyään seuran puheenjohtajana ja oli myös juhlaseminaarin juontaja.

Virolaisilla ja suomalaisilla kirkkohistorioitsijoilla on ollut 25 vuoden kuluessa paljon henkilökohtaisia yhteyksiä ja yhteistyötä tutkimusprojektien ja verkostojen merkeissä. Näitä ovat olleet muun muassa ensimmäinen EU:n rahoittama humanistinen tutkimusprojekti Churches and European integration, jonka koordinaattorina professori Aila Lauha toimi 2001–2004. Jouko Talosen vetämä International Network of Baltic Church Historians puolestaan on yhdistänyt kaikkien Baltian maiden kirkkohistorian tutkijoita. Uusin yhteistyöfoorumi on ollut Euroopan komission rahoittama laaja Horizon2020-tutkimusprojekti Religious toleration and peace, jossa vuosina 2018–2022 on työskennellyt useita tutkijoita myös Tartosta ja Helsingistä.

Katso lisäksi:

Virolaiset ja suomalaiset kirkkohistorioitsijat tapasivat Tartossa 30.5.2016.

Vartijan erikoisnumero Virosta. Sisältää muun muassa Riho Altnurmen haastattelun. Vartija 5–6/2015. 

Mikko Ketola, Virolais-suomalainen tutkijakokous ”Eesti kirikulugu” Tartossa 7.–8.6. 1996. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 86 (1996).

Syyskokous 2022 ja Uuden tutkimuksen ilta 10.11.2022

Syyskokous

Suomen kirkkohistoriallisen seuran toinen vuosittainen, sääntömääräinen kokous järjestetään torstaina 10.11.2022 klo 16.15. Paikkana on Tieteiden talo, sali 504 (5. krs), Kirkkokatu 6, Helsinki. Sääntömääräisistä asioista ovat vuorossa talous- ja toimintasuunnitelman läpikäynti sekä henkilövalinnat ja jäsenmaksun määrittäminen vuodelle 2022.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen esitys seuran uusiksi säännöiksi. Keskeiset muutokset koskevat etäosallistumisen mahdollistamista yhdistyksen kokouksissa sekä jäsenen erottamista, kun jäsenmaksua ei ole maksettu kolmena peräkkäisenä vuotena. Lisätietoja syyskokouksesta ja hallituksen sääntöesityksestä antaa sihteeri Antti Luoma, info(at)skhs.fi.

 

Uuden tutkimuksen ilta

Kaikille avoin Uuden tutkimuksen ilta pidetään torstaina 10.11.2022 klo 17.15 Tieteiden talolla, sali 504, Kirkkokatu 6. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä myöhemmin julkaistavan linkin välityksellä.

Uuden tutkimuksen illan aiheena on tällä kertaa ”Sota ja kriisit kristinuskon historiassa”. Luennoitsijoina ovat:

 

Väitöskirjatutkija Reetta Kallanne: Papiston sotaretoriikkaa toisesta maailmansodasta Ukrainan sotaan

Väitöskirjatutkija Miro Leporanta: Menetetyt alueet ja Itäisen Euroopan ortodoksikirkot – esimerkkejä Venäjältä, Serbiasta ja Kreikasta

Aiemmin ilmoitettu dosentti Anna Ripatin esitelmä on valitettavasti peruuntunut.

 

Uuden tutkimuksen ilta 10.5.2022

Uuden tutkimuksen ilta 10.5.2022

Seuraava Uuden tutkimuksen ilta on tiistaina 10.5.2022 klo 17.15. Tilaisuus järjestetään Tieteiden talon väistötiloissa, Runeberginkatu 14-16, salissa A300. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua zoom-etäyhteydellä: https://us06web.zoom.us/j/87087714718?pwd=N0ZUWGxtc3VxRDNjdkRPZnF0emc0UT09

Uuden tutkimuksen illan aiheena on ”Käsitteet Suomen kirkkohistoriassa”, jonka niminen teos julkaistiin SKHS:n toimitusten sarjassa vuoden 2022 alussa. Uuden tutkimuksen illan esitelmöitsijät ovat:

prof. Raisa Toivo: Reformaatio

TM, tutkija Olli Viitaniemi: Kerettiläinen

dos. Niko Huttunen: Raamatullisuus

Tapahtumaan on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Kaikki lämpimästi tervetuloa!

SKHS digitoi julkaisujaan – auta meitä

Kansikuva Eila Helander, Naiset eivät vaienneet.

Digitoitujen teosten joukossa on mm. Eila Helanderin Naiset eivät vaienneet (SKHST 142, 1987).

SKHS on digitoinut vanhoja julkaisujaan, ja ne on julkaistu Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen alustalla. Vuoden 2022 aikana jatkamme digitointia Suomen tiedekustantajien liiton myöntämän apurahan turvin. Jotta voimme suunnitella projektin tulevaisuutta pidemmälle, pyydämme apua tekijöiltä ja lukijoilta.

Oletko julkaissut SKHS:n Toimitusten sarjassa? Haluamme taata vanhojen teosten saatavuuden ja käytettävyyden digitoimalla ja julkaisemalla niitä avoimesti verkossa. Tarvitsemme siihen lupaasi. Vaikka digitointi ei olisi vielä ajankohtaista, sopimus kannattaa laatia jo valmiiksi. Ole yhteydessä seuran kustannusjohtajaan Olli Lampinen-Enqvistiin: kustannus@skhs.fi

Käytätkö SKHS:n vanhoja julkaisuja tutkimuksessa tai opetuksessa? Kartoitamme parhaillaan seuraavia digitoitavia kirjoja, ja olemme kiinnostuneita jäsenistön ja muiden lukijoiden tarpeista. Mitä kirjoja sinä toivoisit sähköisesti saataville? Onko arvokas klassikko loppuunmyyty, tai olisiko tietylle lähdejulkaisulle jatkuvasti käyttöä? Kerro toiveesi: kustannus@skhs.fi

Voit tarkastella Toimitusten sarjan nimekkeitä seuran julkaisuluettelosta ja ostaa kirjoja Tiedekirjasta.

Kevätkokous 23.3.2022

Seuran sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 17.15. Paikkana on Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tutkijatilat, Vuorikatu 3, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen määräämät asiat, joihin lukeutuvat tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajan lausunto.

Kokous järjestetään hybridimallina. Kokoukseen voi osallistua zoom-etäyhteyden välityksellä, mitä ensisijaisesti suositellaan. Kokouspaikalle voi saapua max 6 hlöä.

Kevätkokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen 8.3. mennessä osoitteeseen info@skhs.fi tai Suomen kirkkohistoriallinen seura, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro, osallistutko kokoukseen tiedekunnassa vai zoomin kautta. Tiedekunnan paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen jälkeen zoomin kautta osallistuville lähetetään sähköpostitse linkki kokoukseen sekä kokousmateriaali. Tiedekuntaan saapuvat saavat kokousmateriaalin kokouspaikalla.

Tervetuloa!

Tiia Päivärinnan gradu palkittiin SKHS:n gradupalkinnolla

Suomen kirkkohistoriallinen seura on myöntänyt 19.1.2022 gradupalkinnon TM Tiia Päivärinnalle gradustaan ”Katharina Schütz Zellin toimijuus ja itsensä oikeuttamisen keinot aviomiehen kuoleman jälkeen vuosina 1548–1557”. Itä-Suomen yliopiston teologisella osastolla valmistunut gradu löytyy avoimesti julkaistuna: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/25592

Päivärinta tarkastelee pro gradu –tutkielmassaan Katharina Schütz Zellin toimijuutta ja itsensä oikeuttamista kahdessa Zellin tuottamassa tekstissä tämän leskeksi jäämisen jälkeen. Lähdemateriaalina ovat Schütz Zellin saarna aviomiehensä haudalla vuonna 1548 ja julkinen kirje Strasbourgin kaupungille vuonna 1557.

Gradupalkinnon myöntämisperusteissa on todettu, että tutkielma on toteutettu erittäin johdonmukaisesti ja ansiokkaasti. Se hyödyntää analyysimenetelmänä retoriikantutkimusta, mikä on relevantti valinta kysymyksenasetteluun nähden. Tutkielma tarjoaa uutta tietoa Schütz Zellin toiminta-ajan loppupuolesta ja osoittaa, miten hänen on ollut mahdollista toimia julkisena uskonnollisena toimijana aviomiehen kuoleman jälkeen. Tutkielma on selkeästi ja erittäin hyvin rajattu ja tekijän fokus säilyy koko tutkielman ajan. Päivärinta hyödyntää lähdemateriaaliaan ansiokkaasti ja saa niistä paljon irti. Esimerkkien paljous ja tekijän analyysi luo nykylukijalle elävän kuvan Schütz Zellin persoonasta.

Tutkielma osoittaa tekijän hallitsevan hienosti tutkimuksen tekemisen olennaisuudet. Hän onnistuneesti paikantaa itsensä niin kansainväliseen kuin kotimaiseen tutkimuskenttään. Päivärinta tuottaa tutkielmallaan uutta tutkimustietoa reformaatioajan naisten toimijuudesta ja tavoista oikeuttaa itseään ja omaa toimijuuttaan, ja tätä kautta ylipäänsä kyseisen ajan yhteiskunnasta.

Lue lisää gradusta blogista: http://www.skhs.fi/strasbourgin-kirkkoaidin-tarina-katharina-schutz-zellin-toimijuus-ja-itseoikeutus-aviomiehen-kuoleman-jalkeen/

Vuosikirja 2021 – Kriisit kristinuskon historiassa

Kriisit kristinuskon historiassa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2021 (111) / Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift 2021 (111). Toim. Petra Kuivala, Olli Lampinen-Enqvist & Annaleena Sevillano. Helsinki, 2021. 288 sivua. ISBN 978-952-7455-00-5. ISSN 0356-0767.

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuoden 2021 vuosikirja Kriisit kristinuskon historiassa tarkastelee uskonnon ja kriisitilanteiden yhtymäkohtia. Artikkelit käsittelevät paitsi uskonnollisten yhteisöjen sisäisiä tulkintoja kriiseistä myös moninaisia historian vaiheita, joissa erilaiset poliittiset ja yhteiskunnalliset kriisit ovat heijastuneet kirkkoihin ja niiden jäseniin. Luonnonmullistukset, onnettomuudet ja yhteiskunnallisten valtasuhteiden vaihtelut ovat muovanneet uskonnollista kokemusta, ja uskonnollinen kokemus on tarjonnut selitysmalleja kriisitilanteisiin. Uskonnolliset instituutiot, yhteisöt ja yksilöt ovat kokeneet myös sisäisiä kriisejä, joihin on haettu ratkaisuja esimerkiksi katumuksen kautta sekä uusia toimintamalleja luomalla. Yhdistävä tekijä vuosikirjan artikkeleissa onkin kriisitilanteiden luoma jännite jatkuvuuden ja muutoksen rajapinnoilla.

Kirja sisältää artikkelit:

 • OUTI SIHVONEN: Persecution, Epidemic and Schism: Cyprian’s Third Century Crisis
 • KIRSI SALONEN & REIMA VÄLIMÄKI: Kriisi ja mahdollisuus: verkostoanalyysin näkökulma Bonifatius IX:n kuuriaan lännen suuressa skismassa
 • IGNACIO URÍA: Crisis and Renewal in the Cuban Catholic Church during the First American Occupation. The Role of Apostolic Delegate Placide Chapelle, 1898–1905
 • AULI SAARSALMI-PAALASMAA: Seventh-day Adventists’ Earthquake Special and Alternative Perspectives on the 1906 San Francisco Earthquake
 • IRMA TAPANINEN: Totuuden etsijä – Algoth Untolan uskonnollinen epäily ja kirjailijuuden kriisi
 • JUHA KOIVULAHTI: Suuren tuntemattoman edessä – kriisituen tuleminen osaksi Suomen puolustusvoimien sotilaspapiston tehtävänkuvaa 1990-luvulla
 • MIKKO KETOLA: Jan Aartsin tapaus Helsingin katolisessa hiippakunnassa 2000-luvun alussa
 • OLLI SAUKKO: Amerikkalaiset juutalaiset, Obaman perintö ja Yhdysvaltain presidentinvaalit Commentary-lehdessä 2015–2016

Teoksen voi ostaa Tiedekirjasta. Hinta 30 euroa.

Vuosijuhla 2022 pidetään etäyhteyksin

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosijuhla ja vuosikirjan julkistus

Pyhän Henrikin päivänä, ke 19.1.2022, kello 17.15–19. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Korona-tilanteesta johtuen vuosijuhla pidetään, tälläkin kertaa, ainoastaan virtuaalisesti zoom-verkkoyhteyden välityksellä. Linkki tapahtumaan:

https://helsinki.zoom.us/j/61280786904?pwd=SHRTQi96RW5ON1BJOFVZVy91YWhNdz09

Vuosijuhlaesitelmän pitää yliopistonlehtori, taidehistorian dosentti Elina Räsänen, joka on myös SKHS:n hallituksen jäsen. Aiheena on ”Kuvakalsketta? Maskun kirkon myöhäiskeskiaikainen alttarikaappi ja sen uudistaminen.”
Esitelmä käsittelee Maskun kirkossa olevaa, vuoden 1500 tienoilla valmistunutta alttarikaappia. Tämä esine uudistettiin 1700-luvun alussa sopimaan sen käyttöön luterilaisessa kirkossa. Esitelmässä tarkastellaan myös laajemmin keskiajan katolisen taiteen myöhempiä vaiheita kuvakalske-käsitteen avulla.
Lisäksi Vuosijuhlassa julkistetaan Vuosikirja 2021 Kriisit kristinuskon historiassa sekä juhlistetaan seuran uusinta toimitusten sarjan julkaisua Käsitteet Suomen kirkkohistoriassa, joka ilmestyi vuoden vaihteessa. Niin ikään Vuosijuhlan ohjelmaan kuuluu seuran gradupalkinnon julkistus.
OHJELMA:
 • Avaussanat, seuran puheenjohtaja Juha Meriläinen
 • Gradupalkinnon saajan julkistaminen
 • Käsitteet Suomen kirkkohistoriassa ­-kirjan esittely
 • Kriisit kristinuskon historiassa -teemaisen vuosikirjan 2021 julkistus
 • Kunniajäsen Pentti Lempiäisen muistosanat
 • Vuosijuhlaesitelmä: Kuvakalsketta? Maskun kirkon myöhäiskeskiaikainen alttarikaappi ja sen uudistaminen. Yliopistonlehtori, taidehistorian dosentti Elina Räsänen.
 • Mahdollisuus kysymyksiin ja keskustelu
 • Tilaisuus päättyy viimeistään klo 19.00.

Kirkkohistorian päivä 3.12. Historia, uskonto ja tutkimusetiikka (PÄIVITETTY 30.11.)

SKHS järjestää Kirkkohistorian päivän perjantaina 3.12.2021 teemalla Historia, uskonto ja tutkimusetiikka.

Tilaisuus järjestetään hybridimallina. Tämänhetkisestä korona-tilanteesta johtuen toivomme, että mahdollisimman moni osallistuisi tapahtumaan etäyhteydellä:

Suoratoisto Youtubessa: https://youtu.be/GzwLe4VDNgE
TAI
Etäyhteys tapahtumaa zoomin kautta: https://us06web.zoom.us/j/82531352119?pwd=ako1UHI2elp0NG11NXMrQytmczdTZz09

Kysymyksiä esitelmöitsijöille voi lähettää tapahtuman aikana padlet-sivuston kautta: https://padlet.com/sinimikkola/8244x3p0twl7e7ff 

Tapahtuma järjestetään muutoin suunnitellun ohjelman mukaisesti, mutta päivän päätteeksi suunniteltu ekskursio Kansallismuseon Toista maata näyttelyyn on peruttu. Tavoitteena on, että ekskursio voitaisiin toteuttaa ensi keväänä.

Tämänhetkiset rajoitukset eivät – ainakaan vielä – estä osallistumasta tapahtumaan tapahtumapaikalla, Tieteiden talon väistötiloissa, Helsingin Kauppakorkeakoulun vanhassa talossa, salissa A300 (Runeberginkatu 14-16). Tämän osalta tilanne saattaa kuitenkin muuttua hyvinkin nopealla varoitusajalla. Vahva suositus on, että erilaiset tapahtumat pidettäisiin pieninä, minkä vuoksi toivomme, että Kirkkohistorian päivään osallistutaan ensisijaisesti etäyhteydellä.

 

PÄIVÄN OHJELMA

9.15 Tapahtuman avaus. Seuran edustaja, yo-lehtori Sini Mikkola

9.30 Prof. Simo Heininen Matka Afrikkaan. Martti Rautasen päiväkirja 1868–1870, jonka SKHS on julkaissut syyskuussa 2021 toimitustensa sarjassa

9.45–10.15 Keynote, dos. Anu Koskivirta Varhaismodernin ajan kuolemanrangaistukset – tutkimuseettisiä ulottuvuuksia

10.15-10.30 Keskustelua

10.30-10.50 Esitelmä 2: väitöskirjatutkija, TM Tuomo Törmänen Tutkimuskohteena uskonnollisen vakaumuksen identifioiminen ja tutkimusetiikka

10.50–11.00 Kommentti, yo-lehtori Aini Linjakumpu

11.10-11.30 Esitelmä 3: dos. Tarja-Liisa Luukkanen Tutkimus ja tutkimusetiikka vai valta ja tulkintavalta  – huomioita suomalaisen kirkkohistorian historiasta

11.30–11.40 Kommentti, dos. Jari Eilola

11.40–12.45 Lounas (omakustanteinen)

13.00–13.20 Esitelmä 4: FT Rose-Marie Peake Uuden ajan alun nunnista, queer-luennasta ja etiikasta

13.20–13.30 Kommentti, dos. Päivi Salmesvuori

13.30–13.50 Esitelmä 5: väitöskirjatutkija, FM Katja Weiland-Särmälä Pappisperheen aineeton perintö -kysymyksiä sukuarkiston äärellä.

13.50–14.00 Kommentti, prof. Charlotta Wolff

14.00–14.30 Kahvit

14.30–15.30 Paneelikeskustelu, mukana esitelmöitsijät

PERUTTU 16.15 Ekskursio Kansallismuseon Toista maata näyttelyyn. Oppaana näyttelyn suunnittelussa mukana ollut kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä.